SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
6
8
Đoàn đại biểu Quốc hội Thứ Ba, 13/10/2015, 15:45

Đoàn ĐBQH cần có thư ký chuyên trách

Theo Luật Tổ chức QH năm 2014, Đoàn ĐBQH có bộ máy tham mưu, giúp việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong kỳ họp cũng như thời gian giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH và Đoàn ĐBQH, việc xem xét bố trí công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH làm nhiệm vụ Thư ký chuyên trách phục vụ các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp QH là cần thiết.

Thư ký Đoàn ĐBQH là chức danh song hành và phát triển cùng với sự phát triển của Đoàn ĐBQH. Ngay từ QH Khóa I năm 1946, mỗi Đoàn ĐBQH đã có ít nhất từ một đến hai thư ký phục vụ các hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp QH và giữa hai kỳ họp QH.

Chức năng, nhiệm vụ chưa rõ

Từ những ngày đầu hoạt động của QH, Thư ký của các Đoàn ĐBQH chủ yếu được lựa chọn từ Thư ký riêng của các lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Nếu Trưởng Đoàn ĐBQH là Bí thư cấp ủy thì Thư ký riêng sẽ là Thư ký của Đoàn ĐBQH. Tương tự như vậy, nếu Chủ tịch UBND hay Chủ tịch HĐND làm Trưởng Đoàn ĐBQH thì Thư ký riêng sẽ là Thư ký của Đoàn ĐBQH. Người được lựa chọn đảm nhiệm chức danh Thư ký ít nhất cũng phải có từ 5 năm công tác trở lên.

Nhiệm vụ của Thư ký Đoàn ĐBQH là khá bộn bề. Tuy nhiên, cả một thời gian dài từ năm 1946 đến năm 2000, trải qua 55 năm hoạt động và phát triển của QH cũng là 55 năm đội ngũ Thư ký đồng hành và phát triển, nhưng chức năng, nhiệm vụ chưa được quy định cụ thể trong một văn bản nào. Việc phân công nhiệm vụ chỉ do Trưởng Đoàn ĐBQH và Chủ nhiệm VPQH chỉ đạo, phân công trong từng kỳ họp.

Để đáp ứng nhu cầu chung trong hoạt động của QH và của Đoàn ĐBQH ngày 19.9.2000, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 236 NQ/2000/UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thư ký Đoàn ĐBQH. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên ghi nhận tư cách pháp lý của Thư ký Đoàn ĐBQH. Điều 1, Quy chế quy định: Thư ký Đoàn ĐBQH là công chức, có phẩm chất tốt, lập trường chính trị vững vàng, đã tốt nghiệp đại học và qua 5 năm công tác trở lên, có kiến thức quản lý nhà nước, am hiểu pháp luật, có kỹ năng tổng hợp và nghiệp vụ hành chính. Đây là tiêu chuẩn khá cao, khá toàn diện và là điều kiện bắt buộc khi muốn được xem xét để bổ nhiệm giữ chức danh Thư ký Đoàn ĐBQH. Trưởng đoàn ĐBQH là người có quyền quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký của Đoàn ĐBQH. Khi Thư ký Đoàn ĐBQH muốn thay đổi công tác, Lãnh đạo văn phòng phục vụ Đoàn ĐBQH phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng đoàn mới được chuyển công tác.

Tại các kỳ họp QH, Thư ký Đoàn ĐBQH giúp Đoàn liên hệ với Đoàn thư ký kỳ họp, VPQH, nhận công văn, tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp phục vụ các ĐBQH trong Đoàn; báo cáo danh sách các đại biểu có mặt, vắng mặt trong các phiên họp, ngày họp và có mặt, vắng mặt trong cả kỳ; phục vụ các hoạt động chất vấn của đại biểu; ghi âm, ghi hình các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp để chuyển về địa phương khi có yêu cầu của Trưởng đoàn; phối hợp với các vụ, đơn vị của VPQH bảo đảm các điều kiện hoạt động và các chế độ đối với các đại biểu trong Đoàn.

Giữa hai kỳ họp QH, Thư ký căn cứ vào chương trình hoạt động của QH và tình hình thực tế của địa phương giúp trưởng Đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn; báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn với UBTVQH và MTTQ tỉnh; ghi biên bản tại các cuộc họp Đoàn; tổng hợp các cuộc họp lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào các dự án luật, các dự án, báo cáo khác do UBTVQH yêu cầu; phục vụ các hoạt động của Đoàn trong việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH mà Đoàn ĐBQH đã chuyển đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan xem xét giải quyết. Giúp Trưởng đoàn lập dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn và thanh toán, quyết toán kinh phí với các cơ quan chức năng.

Với tính chất công việc và nhiệm vụ đặc thù của Thư ký, Điều 21 của Quy chế quy định: “Thư ký Đoàn ĐBQH được VPQH cung cấp thông tin, tài liệu liên quan giúp cho công tác phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH; được cấp thẻ Thư ký Đoàn ĐBQH”. Ngoài ra, Thư ký còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng hệ số 0,3 hoặc 0,4 so với mức lương tối thiểu. Mức phụ cấp cụ thể đối với từng Thư ký do Trưởng Đoàn ĐBQH quyết định.

Thư ký nên là chuyên trách

Thời gian chính danh của Thư ký Đoàn ĐBQH chỉ được ba năm tính từ ngày 19.9.2000, thời điểm UBTVQH ban hành Nghị quyết số 236 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thư ký Đoàn ĐBQH đến ngày 25.9.2003, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 416/2003/NQ - UBTVQH11 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH.

Từ khi Nghị quyết 416 ra đời toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Đoàn ĐBQH được cụ thể hóa và chuyển cho Văn phòng Đoàn ĐBQH thực hiện. Chức danh Thư ký cũng từ đó mặc nhiên bị lãng quên, mặc dù đến nay cũng chưa có văn bản nào hủy bỏ Nghị quyết 236 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thư ký Đoàn ĐBQH. Thay vào đó, từ ngày có Nghị quyết 416 Văn phòng Đoàn ĐBQH thường cử các công chức và cả nhân viên hợp đồng thay phiên nhau phục vụ hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp QH và mỗi đợt thay nhau phục vụ hoạt động của Đoàn tại Hà Nội thường từ hai đến ba công chức và nhân viên hợp đồng. Với việc bố trí công chức và nhân viên phục vụ hoạt động của Đoàn như vậy rõ ràng chất lượng về chuyên môn sẽ không thể bằng đội ngũ Thư ký chuyên trách.

Kết quả cuộc điều tra phục vụ đề tài nghiên cứu Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng giúp việc Đoàn ĐBQH cho thấy, đa số tuyệt đối các ý kiến được hỏi mong muốn các Đoàn ĐBQH cần có Thư ký chuyên trách phục vụ các hoạt động của Đoàn.  

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 43, Luật Tổ chức QH năm 2014: Đoàn ĐBQH có trụ sở làm việc. Văn phòng Đoàn ĐBQH là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của các ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại địa phương… Với quy định này thì Đoàn ĐBQH sẽ có bộ máy tham mưu, giúp việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Đoàn, trong kỳ họp cũng như thời gian giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH và Đoàn ĐBQH, việc xem xét bố trí công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH làm nhiệm vụ Thư ký chuyên trách phục vụ các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp QH là cần thiết./.

Nguồn: Báo ĐBND


Số lượt người xem: 1113 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày