SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
6
2
9
Đoàn đại biểu Quốc hội Thứ Sáu, 13/11/2015, 08:55

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020 và nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, sẽ để lại 2/16 chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhằm tránh trùng lặp ở các mục tiêu, các nội dung và chồng chéo trong quá trình tổ chức chỉ đạo, bảo đảm nguồn lực được đầu tư tập trung, không dàn trải, manh mún. Theo đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra mục tiêu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí với tổng mức vốn thực hiện từ Ngân sách Nhà nước tối thiểu gần 200 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Trung ương trên: 63.000 tỷ đồng, Ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với mục tiêu góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 -2020 với tổng mức vốn thực hiện từ Ngân sách Nhà nước tối thiểu 46.161 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng, 02 chương trình cũng hướng tới mục tiêu chú trọng phân bổ hợp lý nguồn vốn ưu tiên đúng đối tượng, tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) tập trung vào 5 vấn đề chính như: tăng độ tuổi trẻ em từ 16 lên 18 tuổi; quy định cụ thể hơn trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội liên quan đến trẻ em; tăng cường trách nhiệm giám sát, chức năng giám sát của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội về thực hiện luật, các chương trình liên quan đến trẻ em; quy định công tác bảo vệ trẻ em rõ ràng, cụ thể, trong đó có các dịch vụ bảo vệ trẻ em; quy định chi tiết quyền tham gia của trẻ em, như trẻ em được tham khảo ý kiến, trẻ được tham gia vào quá trình ra quyết định của chính quyền các cấp về các chính sách liên quan đến trẻ em./.

Duy Hợp


Số lượt người xem: 802 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày