SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
0
0
5
6
Đoàn đại biểu Quốc hội Thứ Sáu, 31/05/2013, 16:35

Quốc hội thảo luận Tổ về Dự án Luật tiếp công dân

Chiều ngày 31/5/2013 Đại biểu Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận ở Tổ về Dự án Luật tiếp công dân. Đa số Đại biểu thống nhất cao với báo cáo giải trình về một số nội dung của Dự án Luật tiếp công dân.

Việc ban hành Luật tiếp công dân sẽ là văn bản pháp lý cao nhất, thống nhất quy định về việc tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo bất hợp lý, quy định rõ về tổ chức, hoạt động tiếp công dân. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của cán bộ tiếp công dân; quản lý công tác tiếp công dân; điều kiện bảo đảm hoạt động tiếp công dân…. Làm rõ được mô hình tổ chức tiếp công dân trong các cơ quan, tổ chức, đưa hoạt động tiếp công dân đi vào nề nếp, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân.

Tuy nhiên, qua thảo luận còn có những điểm chưa thống nhất, cần được cân nhắc, chỉnh sửa để cho khả thi hơn như: về nội dung khái niệm “tiếp công dân”, việc sử dụng từ “công dân” ở đây chưa phản ảnh đầy đủ phạm vi đối tượng của hoạt động này. Do đó, một số ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “tiếp công dân” trong Luật này bằng cụm từ “tiếp dân” để mang tính khái quát cao và đổi tên Luật này thành Luật tiếp dân hoặc Luật về hoạt động tiếp dân.

Dự thảo Luật chủ yếu mới chỉ làm rõ mô hình tiếp công dân của các cơ quan hành chính Nhà nước. Do đó, cũng có nhiều ý kiến đề nghị cần xác định cụ thể việc tiếp dân của các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân…Cách tổ chức tiếp dân của các tổ chức, đơn vị khác cũng chưa được đề cập (khoản 1 Điều 7).

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội Bạc Liêu thảo luận Tổ

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần cân nhắc lại các nội dung được quy định tại Dự án luật: về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp công dân (Chương II); về Trụ sở tiếp công dân ở cấp Bộ, cấp Sở, cấp Xã (Chương IV); về tiếp công dân của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội (Chương V); Về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương VI); Về trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về một nội dung (Chương VII) và điều kiện bảo đảm hoạt động tiếp công dân (Chương IX)./.

Thành Lập


Số lượt người xem: 1034 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày