SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
8
4
8
Đoàn đại biểu Quốc hội Thứ Năm, 03/04/2014, 10:10

Đoàn Đại biểu Quốc hội hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật

Ngày 27/3 và 02/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Luật: Đầu tư công; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường và Luật Xây dựng (sửa đổi).

Chủ trì Hội nghị Bà Võ Thị Hồng Thoại, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; dự hội nghị có các vị Đại biểu Quốc hội tại tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân và một số ngành của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn có liên quan.

 

Đại biểu tham gia đóng góp Dự án Luật

Qua nghiên cứu, thảo luận, các Đại biểu có ý kiến đóng góp, cụ thể như sau:

1. Đối với Dự thảo Luật Đầu tư công:

Tại Điều 53 bổ sung thêm Khoản “6. Thuyết minh những dự án phát sinh tăng, giảm trong năm để bổ sung vào kế hoạch hàng năm, khả năng nguồn vốn.” cho phù hợp với thực tế. Điều 56 bổ sung thêm Khoản “5. Dự án bổ sung mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn bố trí trong năm.”, để phù hợp với Điều 53 của Luật này. Khoản 10, Điều 58, thừa hai Khoản 10, đề nghị chỉnh sửa lại kỹ thuật văn bản và thêm cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tổng hợp” trước cụm từ Ủy ban nhân dân tỉnh. Khoản 1, Điều 85, đa số ý kiến cho rằng quy định thời gian 45 ngày làm việc như vậy là quá dài, đề nghị quy định rút ngắn thời gian xuống còn 30 ngày làm việc và bổ sung thêm cụm từ “trong trường hợp có ý kiến phản ánh của nhân dân thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giám sát đột xuất”, Khoản 3, Điều 92, đề nghị thay cụm từ “Phê duyệt” bằng cụm từ “Quyết định”; Khoản 4, Điều 92, đề nghị bỏ cụm từ “và trên địa bàn” vì: Trên địa bàn sẽ có chủ đầu tư của cấp trên quản lý, như vậy việc giám sát có khả thi và có chất lượng, hiệu quả không. Khoản 2, Điều 96, đề nghị thêm cụm từ “theo quy định tại Điểm b, c, đ, e Khoản 2, Điều 84 của Luật này” vào sau cụm từ “dự án đầu tư công” vì: Quy định như Dự thảo của Luật rất khó hiểu và khó thực hiện. Dự án Luật quy định tại Điều 32 và Điều 47 về đầu tư hợp tác công tư (PPP) còn bỏ ngỏ giao Chính phủ quy định, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về nguyên tắc để làm căn cứ Chính phủ quy định chi tiết.

2. Đối với Luật Phá sản (sửa đổi)

Tại Điều 2, đa số ý kiến đề nghị đưa Liên hiệp Hợp Tác xã vào luật. Đề nghị trong luật thêm cụm từ “tổ chức” và trước tất cả các cụm từ “Công đoàn cơ sở”. Điều 5, đa số ý kiến chọn phương án 1. Điều 8, đề nghị giao cho Tòa án cấp tỉnh xử lý vì cấp huyện không đủ khả năng. Điều 9, đề nghị đưa thêm một Khoản về Quyết định phân chia tài sản. Điều 14, đề nghị sửa quyền và nghĩa vụ của bên yêu cầu bị yêu cầu tham gia thủ tục phá sản. Khoản 1, Điều 27, đề nghị nâng từ 03 ngày lên 05 ngày vì thời gian 03 ngày không đủ để xem xét, xử lý đơn xin phá sản. Điều 51 đề nghị khi phá sản tài sản thuê của nhà nước phải bị thu hồi không cho chuyển mục đích sử dụng. Rà soát lại một số điều khoản cho chặt chẽ.

3. Luật Bảo vệ môi trường.

Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Luật, Đề nghị bổ sung cán bộ cấp xã phụ trách môi trường chuyên trách và được đào tạo chuyên ngành môi trường. Cần Luật hóa Thông tư 26, bổ sung thêm các hành vi hủy hoại môi trường như khai thác nước mặt, nước ngầm không đúng quy định, hành vi vứt rác và nước thải ra môi trường. Đề nghị thêm một Khoản vào Điều 32 quy định tổ chức cá nhân liên kết để bảo vệ môi trường; Điều 84 quy định không rõ đối tượng máy móc, thiết bị trong nhập khẩu để bảo vệ môi trường. Luật quy định rất nhiều nhưng không có biện pháp xử lý, đề nghị quy định xử phạt mạnh để răn đe như tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh, cấm hành nghề,…cần xem xét lại Điều 86 vì quy định như Luật thấy chưa ổn trong nhập khẩu phế liệu, cần quy định chuẩn; đề nghị quy hoạch môi trường lồng ghép với quy hoạch khác. Đề nghị chỉnh sửa lại văn bản và một số câu từ dùng trong luật chưa chính xác gây khó hiểu.

5. Luật Xây dựng (sửa đổi)

Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Luật và đồng tình với quy định quy hoạch xây dựng phải lấy ý kiến người dân, đề nghị tách chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng (có cả quản lý kiến trúc), quy định vật liệu xây dựng, cấm không sử dụng vật liệu quý hiếm không rõ nguồn gốc trong xây dựng; lưu trữ hồ sơ xây dựng phải theo Luật Lưu trữ; công tác quy hoạch xây dựng không có kinh phí thực hiện, do đó hồ sơ cấp phép xây dựng phải phù hợp quy hoạch nên không khả thi; cần bổ sung công khai người chỉ huy, giám sát, thi công công trình và bản tiến độ thi công; quy hoạch xây dựng phải gắn với ứng phó biến đổi khí hậu cụ thể là cốt nền và độ bền của công trình; quy định bắt buộc các công trình xây dựng phải mua bảo hiểm. Bố cục Luật cần bổ sung về kỹ thuật văn bản bỏ, thêm một số từ cho Luật chặt chẽ./. 

 

Văn Hữu

 


Số lượt người xem: 1097 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày