SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
0
4
0
Tin hoạt động Thứ Năm, 08/10/2015, 13:40

Chấm dứt tình trạng biến cơ quan dân cử, Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành nơi chuyển đơn

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Theo đó, cần tiếp tục bám sát, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội, các đề án, nghị quyết của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, công tác tiếp xúc cử tri để đưa công tác dân nguyện ngày càng hiệu quả và thực chất. Quán triệt và triển khai các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tới đây là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân gắn với công tác dân nguyện của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, quy định của các đạo luật về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản công dân cần được nghiên cứu, bám sát và triển khai thực hiện, tránh việc quy định thì có nhưng tổ chức thực hiện lại không đến nơi, đến chốn, hiệu quả không cao.

Trong đó, cần tiếp tục làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc phân loại, xử lý đơn thư để tìm ra các giải pháp nâng chất lượng công tác này để sớm dứt điểm tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng giữa các cơ quan, biến cơ quan dân cử, Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trở thành nơi chuyển đơn. Để hỗ trợ cho công tác này, có nên nghiên cứu để xây dựng và áp dụng phần mềm xử lý đơn thư, cơ sở dữ liệu về xử lý đơn thư để thuận lợi cho việc đôn đốc giải quyết, tránh tình trạng đơn trùng, đơn không đúng địa chỉ.

Nguồn: Báo ĐBND


Số lượt người xem: 662 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày