SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
8
8
5
6
Tin hoạt động Thứ Năm, 08/10/2015, 13:40

Chế tài với các chủ thể không thực hiện kết luận giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 1.133 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau khi nhận đơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kịp thời xem xét, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 556 đơn, hướng dẫn đương sự thực hiện quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân và các cơ quan tư pháp xem xét lại vụ việc 271 đơn, lưu 306 đơn có nội dung trùng lặp và không đủ các yếu tố theo quy định của pháp luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khẩn trương xem xét, tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ, việc khiếu nại của công dân có tính chất phức tạp hoặc việc giải quyết chưa phù hợp với quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tỷ lệ số vụ, việc Đoàn nhận được kết quả giải quyết, trả lời kịp thời hằng năm bình quân đạt 92%. Đoàn cũng phối hợp với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở địa phương. Qua hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gặp một số vướng mắc như: Luật Hoạt động giám sát Quốc hội năm 2003 chưa quy định trình tự, thủ tục áp dụng chế tài đối với các chủ thể không thực hiện kiến nghị giám sát của Đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, nên hiệu lực, hiệu quả giám sát còn hạn chế. Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định quan hệ phối hợp hoạt động giữa Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội với các chủ thể có liên quan như: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa ban hành quy trình, thủ tục để Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Chưa có cơ sở dữ liệu điện tử về các vụ việc khiếu nại, tố cáo và quá trình giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bộ, ngành thuộc Chính phủ nên việc nghiên cứu, thông tin, tài liệu, nắm bắt quá trình diễn biến, giải quyết vụ việc của Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế trên, tôi đề nghị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy trình, thủ tục Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định quan hệ phối hợp giữa Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội với các chủ thể có liên quan: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cần quy định cụ thể chế tài, trình tự, thủ tục áp dụng chế tài đối với các chủ thể không thực hiện giám sát của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chỉ đạo Văn phòng Quốc hội triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về công tác dân nguyện của QH để tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Nguồn: Báo ĐBND


Số lượt người xem: 669 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày