SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
1
5
5
4
Tin hoạt động Thứ Ba, 13/10/2015, 15:50

Kỳ họp quyết ngân sách

Các kỳ họp cuối năm của Quốc hội quan trọng không chỉ ở việc làm luật, mà còn - ở việc làm ngân sách. Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội lần này cũng vậy.

Ngân sách thì có thu và có chi. Thế nhưng, thu bao nhiêu thì luật pháp (luật thuế và phí và phạt) đã quy định cụ thể. Lạm thu vì vậy chưa chắc đã là một thành tích. Thành tích nằm ở khả năng chia tiền cho giỏi.

Ngân sách (mà chủ yếu là việc phân bổ) là biểu hiện tập trung nhất và chân thực nhất của chính sách. Công bằng xã hội không được thể hiện bằng việc chia tiền chỉ là sự công bằng trong mong muốn; xóa đói, giảm nghèo không được thể hiện bằng việc chia tiền chỉ là xóa đói, giảm nghèo trên khẩu hiệu. Thực tế cho thấy, các chính sách vẫn có thể được ban hành, nhưng khó có thể được thực hiện, nếu ngân sách cho chúng bị quên đi. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2016 vì vậy cũng cần được xem xét, quyết định trong mối tương quan chặt chẽ với việc phân bổ ngân sách.

Chia tiền là việc rất khó. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã từng lưu ý về cái sự đời “ăn cỗ thì mời mọc, chia phần thì đánh nhau”. Ngân sách của đất nước ta đang còn khá nhỏ bé. Vì vậy, việc “chia phần” càng khó khăn hơn. Không xác định được các ưu tiên, khó có thể chia được tiền cho chính xác.

Như những người đại diện, các vị đại biểu Quốc hội phản ánh những ưu tiên rất khác nhau của những tầng lớp và vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều ưu tiên thì không phải là sự ưu tiên. Thảo luận, tranh luận để đạt tới sự thống nhất ý kiến và sự thỏa hiệp vì vậy sẽ rất quan trọng. Ngoài ra, lợi ích quốc gia thường phải được ưu tiên ở Quốc hội.

Các ưu tiên của quốc gia chủ yếu sẽ do Chính phủ xác lập trình Quốc hội. Tuy nhiên, nếu việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định tự do thương mại đặc biệt là TPP có ảnh hưởng sâu sắc đến đất nước ta, thì không thể không ảnh hưởng đến các ưu tiên của chúng ta. Những khoản chi cho việc chuyển đổi, kể cả tái đào tạo lực lượng lao động là rất quan trọng ở đây.

Ngoài ra, Báo cáo của Tổng kiểm toán cũng cần được coi là nguồn thông tin bổ ích cho các vị đại biểu Quốc hội về việc cái gì thì đáng chi và cái gì thì không đáng chi./.

Nguồn: Báo ĐBND


Số lượt người xem: 702 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày