SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
8
0
9
Đề cương tiếp xúc cử tri Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:13
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (11/06)
(Dùng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (10/12)
(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (06/11)
(Dùng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (16/07)
(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (12/06)
(Dùng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (11/12)
(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (02/11)
(Dùng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (18/07)
(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (13/12)
(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (01/11)
(Dùng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày