SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
2
0
1
3
Lịch tiếp xúc cử tri Thứ Năm, 02/04/2020, 04:11
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải  (11/11)
Ngày 11/11/2019 đến ngày 14/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Vĩnh Lợi  (11/11)
Ngày 11/11/2019 và ngày 13/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu thị xã Giá Rai  (11/11)
Ngày 13/11/2019 và ngày 14/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Hòa Bình  (11/11)
Ngày 11/11/2019 và ngày 13/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long  (11/11)
Ngày 13/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu thành phố Bạc Liêu  (11/11)
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu thành phố Bạc Liêu  (14/06)
Ngày 19/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long  (12/06)
Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 20/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Hồng Dân  (12/06)
Ngày 18/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải  (12/06)
Từ ngày 18/6/2019 đến 21/6/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày