SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
7
8
Lịch tiếp xúc cử tri Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:42
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long  (15/06)
Ngày 18/6 và ngày 22/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Hồng Dân  (09/06)
Ngày 17/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu thành phố Bạc Liêu  (09/06)
Ngày 17/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Vĩnh Lợi  (08/06)
Ngày 15/6 đến ngày 17/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu thị xã Giá Rai  (05/06)
Ngày 18/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải  (04/06)
Từ ngày 16/6 đến ngày 18/6/2020
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải  (11/11)
Ngày 11/11/2019 đến ngày 14/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Vĩnh Lợi  (11/11)
Ngày 11/11/2019 và ngày 13/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu thị xã Giá Rai  (11/11)
Ngày 13/11/2019 và ngày 14/11/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Hòa Bình  (11/11)
Ngày 11/11/2019 và ngày 13/11/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày