SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
2
7
1
7
Lịch tiếp xúc cử tri Thứ Tư, 16/10/2019, 09:54
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu thành phố Bạc Liêu  (14/06)
Ngày 19/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long  (12/06)
Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 20/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Hồng Dân  (12/06)
Ngày 18/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải  (12/06)
Từ ngày 18/6/2019 đến 21/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2019 của Tổ Đại biểu thị xã Giá Rai  (12/06)
Từ ngày 18/6/2019 đến 19/6/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018 của Tổ Đại biểu thị xã Giá Rai  (11/01)
Từ ngày 16/01/2019 đến 17/01/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018 của Tổ Đại biểu huyện Vĩnh Lợi  (08/01)
Từ ngày 15/01/2019 đến 16/01/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018 của Tổ Đại biểu huyện Hòa Bình  (28/12)
Từ ngày 09/01/2019 đến 10/01/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018 của Tổ Đại biểu thành phố Bạc Liêu  (26/12)
Ngày 04/01/2019
Lịch Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long  (24/12)
Ngày 28/12/2018 và ngày 03/01/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày