SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
4
5
7
Tài liệu giám sát, khảo sát Thứ Sáu, 10/07/2020, 18:42
Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020  (11/05)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát
Giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (23/04)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát
Giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp, giai đoạn 2017 - 2019  (05/03)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát
Giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh  (05/02)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát
Giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu  (04/02)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát
Giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay  (27/12)
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát
Xem theo ngày Xem theo ngày