SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
3
0
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 10:15

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

Chủ đề: “Thực trạng, giải pháp và kinh nghiệm nâng cao chất lượng

việc giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh”

                       

 

Kính thưa:

                                                - Chủ tọa hội nghị;

                                                - Đại biểu về dự hội nghị.

 

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, tôi xin gửi đến quý đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị chúng ta thu được nhiều kết quả tốt đẹp!

Hội đồng nhân dân (cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương) có các chức năng cơ bản là đại diện, giám sát và quyết định. Trong đó, giám sát là chức năng xuyên suốt của Hội đồng nhân dân, giám sát cung cấp thông tin và làm cơ sở bổ trợ cho việc quyết định của Hội đồng nhân dân và làm tròn vai trò đại diện của người đại biểu dân cử.

Thưa quý đại biểu,

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang xác định hoạt động giải trình là một hình thức giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân. Và mục tiêu của phiên giải trình là làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Qua đó, thống nhất những giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 03 phiên giải trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, với nội dung cụ thể về: Công tác thi hành án dân sự; Việc đầu tư, xây dựng, quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn; Tình hình quản lý các dự án vốn ngân sách Nhà nước. Tại các phiên giải trình, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu 60 vấn đề liên quan cần giải trình trước đại biểu và cử tri. Ngoài ra, tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thường lệ hàng tháng khi cần thiết sẽ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân để nghe các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ các vấn đề bức xúc mà cử tri, Mặt trận Tổ quốc và đại biểu đặt ra như tại kỳ họp lần thứ 10 (tháng 7 năm 2018) có 08 vị Thường trực, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình.

Để tổ chức phiên giải trình đạt hiệu quả, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn nội dung giải trình là những vấn đề cấp bách, nổi cộm, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà cử tri quan tâm. Cơ sở của việc lựa chọn chính là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân và kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trên cơ sở một số nội dung giải trình được Văn phòng tham mưu, Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua cuộc họp giao ban với các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét, thống nhất nội dung cụ thể cần giải trình. Sau khi xác định được nội dung, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị đơn vị giải trình gửi báo cáo đầy đủ theo yêu cầu, đánh giá khách quan, chính xác những bất cập, chỉ ra nguyên nhân bất cập.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công Văn phòng, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tiễn, ghi hình ảnh cụ thể; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng bộ câu hỏi chặt chẽ, đúng trọng tâm từng nội dung giải trình, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đề xuất lộ trình khắc phục những hạn chế của đơn vị chuyển đến chủ tọa làm cơ sở kết luận tại phiên giải trình; tùy theo tính chất, phạm vi, nội dung mà thành lập tổ tư vấn, mời chuyên gia. Đồng thời, gửi văn bản đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo nội dung, thời gian, địa điểm phiên giải trình và đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt câu hỏi về nội dung giải trình. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời các ngành, cá nhân liên quan đến nội dung cần giải trình cùng tham dự. Phiên giải trình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có mời đại diện cử tri trong tỉnh tham dự.

Để phiên giải trình được chặt chẽ, khoa học, sinh động và đạt mục đích, yêu cầu đề ra thì vai trò của các đồng chí trong Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phải chặt chẽ, điều hành nhạy bén của chủ tọa, nêu cao trách nhiệm của đơn vị giải trình, đặc biệt và quan trọng nhất là phát huy vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc đặt câu hỏi, đeo bám, tranh luận,... nhằm làm rõ vấn đề.

Sau phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành thông báo kết luận, trong đó, đánh giá khái quát những mặt được, chưa được, nhấn mạnh những nội dung mà đơn vị giải trình cũng như các đơn vị có liên quan cần phải tập trung thực hiện, đồng thời quy định mốc thời gian, lộ trình thực hiện và báo cáo kết quả đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phải giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm giám sát việc thực hiện lời hứa của các đơn vị từ phiên giải trình.

Thưa quý đại biểu,

Mặc dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, kết quả phiên giải trình cũng còn những hạn chế. Cụ thể đó là, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia yêu cầu giải trình còn ít, đa số tập trung ở đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách và vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, một số câu hỏi còn mang tính hỏi để biết, câu hỏi dài dòng, chưa đi vào trọng tâm, chưa đeo bám, ít tranh luận làm rõ vấn đề; một số thủ trưởng cơ quan hữu quan trả lời còn chung chung, sa vào kể thành tích; việc thực hiện kết luận giải trình, một số nội dung còn chậm so với thời hạn yêu cầu, còn có những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm; công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các cam kết sau phiên giải trình còn thiếu kịp thời, chưa sâu sát,...

Thưa quý đại biểu,

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xác định mục đích của giải trình không phải là chọn vấn đề khó, phức tạp, không khả thi để giải trình hoặc phê bình, mà chọn vấn đề có tính khả thi, nhưng chưa hoặc chậm giải quyết gây bức xúc trong Nhân dân, để từ đó thống nhất giải pháp tháo gỡ, góp phần ổn định và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, tạo niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết cấp ủy, nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra.

Để hoạt động giải trình thật sự là diễn đàn dân chủ, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương. Qua tổ chức giải trình, Hậu Giang rút ra các kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân. Mỗi đại biểu phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Thường xuyên nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, thực hiện tốt quyền của người đại biểu dân cử. Đại biểu phải tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, biến những quan tâm, bức xúc của cử tri, làm cho sức mạnh của quyền yêu cầu giải trình thành kết quả hiện thực. Không ngại va chạm, tranh luận để đạt được mục đích của phiên giải trình. Để có thông tin, đại biểu cần phát huy quyền của mình trong yêu cầu cung cấp thông tin theo luật định.

Thứ hai, vai trò của chủ thể giải trình. Người giải trình phải trong tâm thế là “được giải trình”, chứ không phải “bị giải trình”; có nghĩa là phải hiểu tính chất giải trình là được Thường trực, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm và muốn cùng với mình tìm các nút thắt, điểm nghẽn để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, do đó, người giải trình phải chỉ rõ, không giấu giếm những hạn chế, nguyên nhân hạn chế; có như vậy phiên giải trình mới đạt được mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của nó.

Thứ ba, Vai trò điều hành của chủ tọa hết sức quan trọng. Công tác điều hành vừa phải chặt chẽ theo chương trình làm việc đã được thông qua, nhưng cần linh hoạt, nhạy bén. Chủ tọa cần gợi ý những nội dung trọng tâm, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu tập trung làm rõ; phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn để đại biểu tích cực tham gia giải trình. Trong mỗi vấn đề đặt ra, chủ tọa có thể đề nghị người giải trình đưa ra các thông tin, số liệu cụ thể chứng minh cho lập luận của mình; đồng thời, yêu cầu người trả lời tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, nhất là đưa ra các giải pháp khắc phục rõ ràng, có lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, cử tri giám sát. Trường hợp cần thiết, chủ tọa có thể yêu cầu làm rõ đến cùng hoặc đề nghị dừng lại nếu thấy vấn đề chưa rõ và khó đạt được sự thống nhất để chủ tọa kết luận, đánh giá và nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân xung quanh nội dung giải trình. Kết luận phiên giải trình phải rõ ràng, đúng thẩm quyền, nêu được những nội dung đạt được và chưa, nhất là nhấn mạnh yêu cầu trách nhiệm của cơ quan hữu quan.

Trên đây là một số kết quả và kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về hoạt động giải trình, xin chia sẻ cùng hội nghị.

Cuối lời, tôi xin chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!


Số lượt người xem: 1519 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày