SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
6
3
5
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Thứ Sáu, 10/07/2020, 19:34
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX  (10/12)
Báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2019
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX  (10/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX  (10/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX  (04/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX  (07/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (02/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (22/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX  (18/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày