SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
5
6
9
Báo cáo Thứ Hai, 10/08/2020, 12:08
Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (19/11)
Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 19/11/2019
Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (21/11)
Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 21/11/2018
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (02/07)
Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 02/7/2018
Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (22/11)
Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 22/11/2017
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (27/06)
Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 27/6/2017
Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  (28/11)
Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 28/11/2016
BC kiểm điểm hoạt động của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016  (05/04)
Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 05/4/2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (06/12)
Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 06/12/2015
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (05/12)
Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 05/12/2014
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (01/12)
Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 01/12/2013

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày