SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
3
8
7
3
Hoạt động giám sát Thứ Ba, 29/10/2019, 16:25

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Bạc Liêu

Thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, chiều ngày 28/10, Đoàn giám sát do ông Phạm Văn Thiều, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Bạc Liêu về tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của BCHTƯ (khóa XII), Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của HĐND, đại diện lãnh đạo BTCTU, MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay, TPBL có 13 cơ quan chuyên môn và 07 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (trong đó, có 02 đơn vị sự nghiệp UBND thành phố thành lập là Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố). Thực hiện lộ trình sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, UBND thành phố đã xây dựng đề án sáp nhập Phòng Nội vụ vào Ban Tổ chức Thành ủy, Thanh tra thành phố vào UBKT Thành phố, thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở tách bộ phận tôn giáo của Phòng Nội vụ nhập vào Phòng Dân tộc. Thành phố Bạc Liêu đã tinh giản được 132 / 207 biên chế theo đề án tinh giản biên chế được phê duyệt (đạt 63,29%); các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định. Tuy nhiên, do kinh phí hoạt động gắn với số biên chế được giao nên vẫn còn một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc thực hiện tinh giản theo đề án và đối tượng tinh giản đa số là nghỉ hưu đúng tuổi, vì vậy, việc tinh giản biên chế của thành phố Bạc Liêu chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã phát biểu, đánh giá công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng chưa thật toàn diện. Các thành viên cũng đã trao đổi các nội dung với lãnh đạo các phòng, ban của thành phố để làm rõ các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, hiệu quả hoạt động của một số đơn vị tỉnh giao về cho UBND thành phố quản lý, việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức,...

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị UBND TPBL tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cần thực hiện linh hoạt, bộ máy tinh gọn, nhưng phải thật sự hiệu quả; nghiên cứu không nên áp dụng “cào bằng” giảm đồng loạt 10% chỉ tiêu biên chế ở tất cả các đơn vị, mà cần phải rà soát thực tiễn để giao chỉ tiêu giảm cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, UBND TPBL cần tạo ra đột phá trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong quá trình thực hiện công vụ./. 

Ngọc Hiền


Số lượt người xem: 261 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày