SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
9
5
Hoạt động giám sát Thứ Sáu, 10/02/2017, 09:15

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát “về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế (hành chính, sự nghiệp) và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”.
Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo một số Sở, Ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

Theo dự kiến kế hoạch, từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017, Đoàn Giám sát sẽ làm việc trực tiếp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thông qua giám sát đánh giá tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính và sự nghiệp; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó, có những kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Kết luận Hội nghị, ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp và nghiêm túc thực hiện kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Hoàng Nam


Số lượt người xem: 913 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày