SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
0
0
4
2
Hoạt động giám sát Thứ Ba, 28/02/2017, 15:40

Giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách do ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách làm việc với Sở Tài chính,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2012 đến năm 2016, tổng số công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên toàn tỉnh là 525 công trình, trong đó, có 490 công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động, 35 công trình đã được phê duyệt và đang thực hiện; việc giải ngân nguồn vốn các công trình này đạt 92,89%.

Nhìn chung, việc sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản đáp ứng được việc nạo vét kênh tạo nguồn trên địa bàn tỉnh, cơ bản bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, tạo điều kiện để nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lúa, năng suất thủy sản trong tỉnh,… Tuy nhiên, do nguồn vốn phân bổ không nhiều, việc đầu tư bị dàn trải, chỉ đủ để giải quyết những công trình bức xúc, mang tính tình thế, chưa đủ nguồn đầu tư hoàn chỉnh theo từng ô, từng tiểu vùng sản xuất, do đó, hiệu quả đầu tư chưa cao; bên cạnh đó, phạm vi sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí theo quy định còn hạn chế; nguồn vốn cấp bù theo hàng năm là nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nhưng có tính chất đầu tư, nên phải tuân thủ quy trình quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình theo quy định nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân giao nguồn vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế từng địa phương; hướng dẫn các địa phương để hạn chế tình trạng sai lệch trong dự toán phải trình điều chỉnh, bổ sung danh mục,…/.

Hoàng Nam

 


Số lượt người xem: 674 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày