SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
8
4
0
Hoạt động giám sát Thứ Hai, 10/04/2017, 15:35

Ban văn hóa - xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chương trình giám sát năm 2017, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2015 - 2016, toàn ngành giáo dục có 9.619 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động hợp đồng. tuy số lượng giáo viên có tăng hơn so với các năm học trước, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, cụ thể: năm học 2015 - 2016: bậc mầm non thiếu 137 giáo viên; bậc tiểu học thiếu 72 giáo viên; bậc trung học cơ sở thừa 31 giáo viên, thiếu 57 giáo viên; bậc trung học phổ thông thừa 09 giáo viên, thiếu 38 giáo viên. Nguyên nhân của tình trạng vừa thừa, vừa thiếu là do Nhà nước có chủ trương không tăng biên chế và do tình hình học sinh biến động hàng năm. Để khắc phục tình trạng này, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên từ các trường thừa sang trường thiếu hoặc hợp đồng thêm giáo viên để bảo đảm công tác giảng dạy theo quy định.

Các chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được ngành giáo dục triển khai đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh những chính sách của Trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù nhằm thu hút cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về công tác ở những địa bàn khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện một số chính sách này còn gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh phí để triển khai thực hiện, nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh cũng còn hạn chế.

Trưởng ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn mà ngành giáo dục đang gặp hiện nay, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của ngành báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét có hướng giải quyết./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 472 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày