SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
4
3
2
Hoạt động giám sát Thứ Sáu, 05/05/2017, 17:00

Giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Châu Thới và Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi

Thực hiện chương trình giám sát năm 2017, sáng ngày 05 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Theo báo cáo, Hội đồng nhân dân xã Châu Thới có 29 đại biểu, cơ cấu tổ chức gồm Thường trực và 02 Ban theo luật định. Các kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức tương đối chu đáo, bảo đảm dân chủ và đúng luật; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã khi ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân xã Châu Thới đã tổ chức được 04 cuộc tiếp xúc cử tri, 1.452 cử tri tham dự và có 168 lượt ý kiến đặt ra; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân xã quan tâm, kịp thời giải quyết; đã giải quyết được 10 / 13 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn giám sát làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi và Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức được 04 kỳ họp; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp bảm đảm đúng luật định và phù hợp với tình hình thực tế. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan tổ chức sớm hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được ban hành đúng quy trình, theo quy định và có tính khả thi. Công tác giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát, qua đó, đã phát hiện những khó khăn, hạn chế và kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục kịp thời.

Tuy nhiên, tại các kỳ họp, việc tham gia thảo luận, chất vấn của đại biểu chưa nhiều, các ý kiến phát biểu của đại biểu thường nặng về báo cáo thành tích thiếu tính phản biện, đề xuất các giải pháp, kiến nghị; công tác tiếp xúc cử tri chưa tổ chức được tại địa bàn dân cư; số lượng cử tri tham dự còn hạn chế, thời gian dành cho cử tri phát biểu chưa nhiều; đại biểu chưa gợi mở để cử tri phát biểu vào trọng tâm, chỉ ghi nhận ý kiến; công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ được giao; việc nắm thông tin cho hoạt động giám sát, chất vấn, thảo luận, tiếp xúc cử tri,… của một số đại biểu còn hạn chế; ngoài ra, việc giám sát chuyên đề, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, pháp luật,… còn gặp nhiều khó khăn do thành viên Ban kiêm nhiệm, không có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực giám sát,…

Ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong huyện, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi và các xã, thị trấn trong huyện phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của Hội đồng nhân dân; nhanh chóng bãi bỏ những nghị quyết ban hành sai thẩm quyền; việc chuẩn bị kỳ họp phải theo đúng quy định của pháp luật; kỳ họp phải có ý kiến thảo luận và chất vấn những vấn đề cử tri và người dân bức xúc, tránh tình trạng “hỏi để biết”; đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các đại biểu chuyên trách phải tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân; hoạt động giám sát phải được thực hiện thường xuyên, nhất là giám sát chuyên đề,…

Ngọc Hiền

 


Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày