SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
1
5
6
Hoạt động giám sát Thứ Hai, 07/08/2017, 08:10

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân cấp huyện cũng như Hội đồng nhân dân cấp xã trong tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự và tổ chức các kỳ họp tiếp theo để quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cơ bản được thực hiện đúng trình tự. Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp huyện được chuẩn bị và tổ chức bảo đảm theo quy định của luật, chất lượng có nâng lên. Các Ban của Hội đồng nhân dân ở một số huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các văn bản theo quy định trình kỳ họp. So với nhiệm kỳ trước, hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn thuận lợi hơn, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được phát huy tốt hơn. Mặt khác, nhận thức của các cấp lãnh đạo, các Ban, Ngành, Đoàn thể và cử tri về vai trò của Hội đồng nhân dân cấp xã cũng có nhiều thay đổi, được ủng hộ nhiều hơn.

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã chưa phát huy và làm hết chức năng, nhiệm vụ theo luật định, nhất là chưa phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cũng như vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; thời gian tổ chức kỳ họp thường chỉ một buổi (đối với cấp xã), chủ yếu tập trung thực hiện phần thủ tục và thông qua các nội dung trình kỳ họp, chưa dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, thậm chí có kỳ họp không có ý kiến thảo luận và ý kiến chất vấn. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết còn sai thẩm quyền hoặc ban hành không đúng luật. Hoạt động giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, nhận thức chưa đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động giám sát; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị giám sát chưa được quan tâm,…

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đối tượng là Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm giúp Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và trong năm 2017 phải tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, nghiên cứu có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động toàn diện của Hội đồng nhân dân đúng theo luật định. Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng các nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành, chất lượng thẩm tra, giám sát và chất lượng hoạt động tại các kỳ họp,…

Ngọc Hiền

 


Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày