SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
1
5
9
Hoạt động giám sát Thứ Năm, 10/08/2017, 14:25

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Sáng ngày 08/8/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, các Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua cơ bản thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ năm 2014 đến năm 2016 đã có 11 Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, với tổng nguồn vốn hơn 3.107 tỷ đồng, bao gồm các chương trình như: giảm nghèo bền vững, việc làm và dạy nghề, xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng nguồn vốn đã giải ngân cho 11 chương trình trên gần 3.000 tỷ đồng. Kết quả mang lại từ các Chương trình có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân. Thông qua việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có sự lồng ghép đã góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn; kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm y tế, thủy lợi được ưu tiên đầu tư; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, giáo dục, văn hóa … đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư; việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được bảo đảm; từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân được nâng cao, môi trường ngày càng được cải thiện; kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; chất lượng nguồn lao động được nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh cuộc họp

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, số lượng chương trình thực hiện nhiều, nhưng nguồn lực Trung ương hỗ trợ thấp, trong khi ngân sách địa phương có hạn; việc giao vốn kế hoạch hàng năm của Trung ương về cho tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, hiệu quả một số chương trình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa chặt chẽ; chưa lồng ghép được vốn từ Chương trình mục tiêu với các Chương trình dự án khác và trong từng dự án cụ thể, dẫn đến khi triển khai thiếu vốn, thực hiện dở dang, không hoàn thành được dự án để đưa vào khai thác sử dụng; việc tham mưu phân bổ nguồn vốn của các Sở, Ngành còn cứng nhắc, phân bổ dàn trải; chưa mạnh dạn đề xuất phân bổ kinh phí tập trung để có đủ kinh phí thực hiện, hoàn thành nội dung Chương trình, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư,...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cần chọn lọc những nội dung có nhu cầu thực tế của từng địa phương, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, kết hợp lồng ghép với các Chương trình dự án và các nguồn huy động hợp pháp khác để có đủ nguồn lực thực hiện hoàn thành nội dung chương trình được xác định, khắc phục tình trạng muốn thực hiện nhiều công trình dự án, nhưng kinh phí không đủ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công trình; trong phân bổ nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia tránh tình trạng thực hiện nội dung Chương trình cho hết kinh phí, phân bổ mà không tính đến yêu cầu, chất lượng, hiệu quả chương trình. Đối với các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt việc lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia với các Chương trình khác, nhất là các Chương trình có cùng nội dung đầu tư; kết hợp tốt với việc vận động xã hội hóa, đóng góp của các thành phần kinh tế, hộ gia đình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để tăng nguồn lực đầu tư. Bên cạnh đó, phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động có chiều sâu, từng bước nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ Nhân dân ở cơ sở về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của các Chương trình để tạo ra sự đồng thuận cao của Nhân dân trong tham gia thực hiện; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng.


Số lượt người xem: 459 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày