SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
9
4
Hoạt động giám sát Thứ Năm, 23/11/2017, 07:40

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Chiều ngày 21/11/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y và thực trạng, giải pháp về nguồn nhân lực của ngành y tế. Ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát và Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, bên cạnh những chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng có nhiều chủ trương, chính sách đối với công chức, viên chức ngành y tế với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Tuy nhiên, việc thực hiện một số chính sách vẫn còn chậm so với quy định như: tăng lương cơ bản cho viên chức; có đơn vị chưa thực hiện việc nâng lương thường xuyên cho viên chức; chế độ nâng lương cho lao động hợp đồng, xếp chuyển ngạch lương,... ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người thụ hưởng. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tuy đã được cải thiện và nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt là thiếu đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu, tay nghề giỏi; số bác sỹ chính quy được tuyển dụng rất ít (từ năm 2011 đến nay chỉ tiếp nhận được 28 bác sỹ). Đây là một trong những khó khăn lớn của ngành y, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh như hiện nay. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế vẫn chưa đạt theo tinh thần Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo Nghị quyết đến năm 2015 đào tạo 1.161 người có chức danh chuyên môn ngành y, nhưng hiện nay, chỉ đào tạo được 768 người),...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng năm 2030; hàng năm, cân đối kinh phí giao cho các đơn vị sớm hơn để việc chi trả các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức y tế được kịp thời. Ngành y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo phải gắn với quy hoạch, với yêu cầu sử dụng, đào tạo chuyên khoa sâu; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách tuyển dụng để thu hút được đội ngũ y, bác sỹ; tăng cường quan tâm hơn nữa việc nâng cao chuyên môn đối với đội ngũ y, bác sỹ Trạm y tế xã,…

Minh Trí

 


Số lượt người xem: 549 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày