SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
1
9
8
9
Lịch tiếp xúc cử tri Chủ Nhật, 17/06/2012, 10:25

Tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp xúc cử tri các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ BẠC LIÊU:

Nhóm 1: gồm các Đại biểu: Phạm Hoàng Bê, Dương Thành Trung, Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Ngày 18/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường 2.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 2.

- Ngày 19/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường Nhà Mát và xã Hiệp Thanh.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Nhà Mát.

- Ngày 20/6/2012:

+ 8 giờ 00 phút: tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trạch Đông.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trạch.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch.

Nhóm 2: gồm các Đại biểu: Võ Văn Dũng, Lê Minh Chiến, Lâm Trấn Bình, Trương Thị Nghi

- Ngày 18/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường 1.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 1.

- Ngày 19/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường 3.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3.

- Ngày 20/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường 7.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 7.

- Ngày 21/6/2012 (13 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri phường 8.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8.

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐÔNG HẢI:

Nhóm 1: gồm các Đại biểu: Hồ Khải Hoàng, Lê Thị Ái Nam, Nguyễn Huy Thái

- Ngày 18/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Định Thành.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Định Thành.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Định Thành A.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Định Thành A.

- Ngày 19/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã An Trạch A.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Trạch A.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã An Trạch.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Trạch.

- Ngày 20/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã An Phúc.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Phúc.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri thị trấn Gành Hào.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào.

Nhóm 2: gồm các Đại biểu: Lê Hiền, Bùi Thanh Nguyên, Trần Thanh Quang, Nguyễn Bình Tân

- Ngày 18/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Long Điền.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Điền.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Long Điền Đông A.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông A.

- Ngày 19/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Long Điền Đông.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri xã Điền Hải.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải.

- Ngày 20/6/2012 (7 giờ 30 phút): tiếp xúc cử tri xã Long Điền Tây.

  Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Điền Tây.

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN GIÁ RAI:

Nhóm 1: gồm các Đại biểu: Nguyễn Văn Ngôn, Nguyễn Chí Thiện, Vương Phương Nam

- Ngày 19/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 9, ấp Gò Muồng, xã Tân Thạnh.

  Địa điểm: tại nhà ông Nguyễn Văn Mây, ấp Gò Muồng, xã Tân Thạnh.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tân Phong.

  Địa điểm: tại trường tiểu học Thạnh Bình B, xã Tân Phong.

- Ngày 20/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 3, ấp 4A, xã Phong Thạnh A.

  Địa điểm: tại trường tiểu học ấp 3, xã Phong Thạnh A.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 4, ấp 5, thị trấn Giá Rai.

  Địa điểm: tại Chùa cũ ấp 5, thị trấn Giá Rai.

Nhóm 1: gồm các Đại biểu: Phạm Trung Hiếu, Phan Hùng Việt, Huỳnh Minh Hoàng

- Ngày 19/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 9, ấp 10, xã Phong Thạnh Đông.

  Địa điểm: tại nhà bà Ba Hà, ấp 9, xã Phong Thạnh Đông.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 12, ấp 13, xã Phong Thạnh Đông A.

  Địa điểm: tại trường tiểu học ấp 13, xã Phong Thạnh Đông A.

- Ngày 20/6/2012:

+ 7 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 19, ấp 20, ấp 21, xã Phong Thạnh.

  Địa điểm: tại trường tiểu học ấp 21, xã Phong Thạnh.

+ 13 giờ 30 phút: tiếp xúc cử tri ấp 15, ấp 16B, ấp 17, xã Phong Tân.

  Địa điểm: tại trường tiểu học Phong Nam, ấp 16B, xã Phong Tân.

Ngọc Hiền


Số lượt người xem: 1314 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày