SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
0
2
2
2
Nghiên Cứu Thứ Ba, 21/08/2018, 15:50

Tổ chức kỳ họp HĐND và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương

Có thể nói, kỳ họp là một trong những hoạt động chính của HĐND, do vậy, xác định những nội dung dự kiến trình kỳ họp là bước đầu tiên, quan trọng nhất của việc chuẩn bị tổ chức một kỳ họp HĐND. Ngoài việc ban hành các nghị quyết mà Trung ương giao HĐND cấp tỉnh phải quy định cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND ban hành một số nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của địa phương.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND vẫn còn một số hạn chế nhất định, việc chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp chưa bảo đảm thời gian theo quy định của luật; chất lượng soạn thảo, thẩm định, thẩm tra một số dự thảo nghị quyết chưa cao; đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp ít, tính phản biện chưa cao; chất lượng thảo luận, cũng như chất vấn tại các kỳ họp một số địa phương còn hạn chế,… đại biểu thảo luận thường tập trung chủ yếu vào ngành, lĩnh vực mình phụ trách, ít tham gia vào các vấn đề lớn có liên quan đến việc quyết định của HĐND tại kỳ họp.

Để khắc phục phần nào những hạn chế trong công tác chuẩn bị kỳ họp, cần có sự gắn kết trách nhiệm đầy đủ của Thường trực HĐND và UBND, vấn đề chính là nâng cao trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo nội dung có liên quan để bảo đảm đúng tiến độ về thời gian chuẩn bị văn bản trình Ban thẩm tra, vì thực tế đã qua cho thấy, việc chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp còn chậm trễ, chưa đúng thời gian theo luật định. Trước khi trình các Ban thẩm tra, UBND tỉnh chỉ đạo ngành tư pháp thẩm định và tổ chức họp thông qua thành viên UBND để cho ý kiến về nội dung, cuộc họp đó phải mời các đồng chí lãnh đạo Ban chuyên trách của HĐND tỉnh dự, tham gia ý kiến. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các Ban của HĐND tỉnh có thể vào cuộc ngay từ đầu, UBND cũng có cơ sở tham vấn quan điểm của các Ban của HĐND.

Trong quá trình thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh để cùng tham gia xây dựng, điều chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết, đề án cho phù hợp. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, các Ban chủ động khảo sát thực tế để nắm bắt nội dung liên quan. Như vậy, khi nội dung trình ra kỳ họp sẽ giảm được những ý kiến trái chiều giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Quá trình chuẩn bị, có thể có những nội dung đã dự kiến trình ra kỳ họp, nhưng qua giám sát, thẩm tra của các Ban nhận thấy công tác chuẩn bị của các cơ quan được giao nhiệm vụ chưa đầy đủ, chưa chu đáo, Thường trực HĐND có thể yêu cầu các cơ quan đó phải chuẩn bị lại hoặc tạm hoãn chưa trình ra kỳ họp.

Chất lượng kỳ họp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, Thường trực HĐND với vai trò là Chủ tọa điều hành kỳ họp cần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phải hiểu sâu, nắm chắc nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận, điều hành kỳ họp thật sự khoa học, phát huy tính dân chủ, có sự thống nhất; đồng thời, có thể xử lý linh hoạt những ý kiến còn khác nhau, thậm chí trái chiều, hướng nghị trường tập trung vào trọng tâm của vấn đề, quyết định những định hướng lớn, phù hợp với điều kiện thực tế khách quan. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn là tâm điểm của kỳ họp, phải có sự chuẩn bị chu đáo và thật sự trách nhiệm. Các ý kiến chất vấn được chuyển đến UBND xem xét, chỉ đạo các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Những vấn đề được đưa ra chất vấn, nếu trả lời chưa thỏa đáng, đại biểu đối thoại, chất vấn trực tiếp lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được làm rõ. Tuy nhiên, hoạt động chất vấn tại một số kỳ họp vẫn còn hạn chế, ít đại biểu tham gia chất vấn, tham gia chủ yếu là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Một yếu tố không thể thiếu để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, đó là phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tổ chức kỳ họp. Cùng với việc tuyên truyền kịp thời các nội dung kỳ họp của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, việc phát sóng trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn - trả lời chất vấn và phiên bế mạc để Nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát là việc làm thường xuyên. Với cách làm này, HĐND tỉnh đã tạo được sự ủng hộ, đánh giá cao của Nhân dân; cơ quan trả lời chất vấn có trách nhiệm hơn trong việc trả lời, thực hiện những nội dung đã hứa với cử tri, Nhân dân, nhờ đó, phát huy được sức mạnh giám sát của Nhân dân. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ đại biểu chuyên trách, quá trình xây dựng nội dung, chuẩn bị kỳ họp, sự tham gia sâu của các đại biểu chuyên trách góp phần không nhỏ vào thành công của kỳ họp.

Từ thực tế đã qua, để việc ban hành nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất là, việc lựa chọn nội dung để ban hành cơ chế, chính sách của địa phương phải trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy và phải có sự thống nhất giữa UBND tỉnh với HĐND tỉnh. 

Thứ hai là, các cơ chế, chính sách của địa phương được ban hành phải bảo đảm đúng đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy địa phương và phù hợp với quy hoạch chiến lược tổng thể về phát triển KT - XH của tỉnh. Nội dung quyết nghị phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, giải quyết nhiệm vụ cụ thể về KT - XH, AN - QP của địa phương; nội dung được lựa chọn ban hành phải thật sự cần thiết, cấp bách, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống và của công tác quản lý xã hội. Đánh giá đúng tình hình, tính toán kỹ nguồn lực và khả năng ngân sách của địa phương, tránh tình trạng ban hành nghị quyết mà không cân đối đủ nguồn lực thực hiện.

Thứ ba là, nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết. Báo cáo thẩm tra của các Ban phải thể hiện rõ tính phản biện, thể hiện chính kiến để làm căn cứ cho đại biểu nghiên cứu xem xét. Đại biểu HĐND trong quá trình thảo luận phải nắm chắc các nội dung của nghị quyết; quan tâm xem xét các mục tiêu, giải pháp, tính khả thi của nghị quyết.

Thứ tư , chú trọng công tác triển khai thực hiện nghị quyết: sau kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri để tuyên truyền nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Quá trình triển khai thực hiện cần có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Thứ năm, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành: Sau khi nghị quyết của HĐND được ban hành, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp khắc phục. Tránh tình trạng ban hành nghị quyết, nhưng không kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan chấp hành, làm giảm hiệu lực của HĐND, giảm lòng tin của người dân vào quyết sách của cơ quan dân cử./.

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 757 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày