SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
8
5
Nghiên Cứu Thứ Năm, 11/04/2019, 14:40

Tổ chức TXCT như thế nào cho hiệu quả, khắc phục tính hình thức

TXCT là một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND, đã được quy định rõ trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND được hiểu là việc đại biểu HĐND thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải đến HĐND, đồng thời báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Làm tốt công tác TXCT, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Việc TXCT của đại biểu HĐND đặt ra hai vấn đề đó là: Thứ nhất, cử tri chủ động trực tiếp chuẩn bị những kiến nghị, đề xuất của mình phản ánh tới đại biểu HĐND, đại biểu HĐND lắng nghe những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đó. Thứ hai, đại biểu HĐND chủ động chuẩn bị nội dung để tiếp xúc với cử tri, cử tri nghe người đại biểu của mình báo cáo và nêu ra các ý kiến, kiến nghị của mình. Hai vấn này liên quan chặt chẽ với nhau, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri, đại biểu HĐND chính là cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thực tế hoạt động TXCT của đại biểu HĐND thời gian qua cho thấy: HĐND các cấp đã tổ chức TXCT nghiêm túc, đúng quy định của luật, có chất lượng, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, đa số ý kiến của cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan. Các cuộc TXCT có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, địa điểm tiếp xúc. Một số cuộc TXCT đã bố trí đại biểu HĐND tỉnh, huyện hoặc đại biểu HĐND huyện, xã cùng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, cách làm này đã tiết kiệm được thời gian, công sức của cử tri, các ý kiến, kiến nghị sẽ được các đại biểu phân loại, giải trình và tiếp thu đầy đủ.

Mặc dù đã cố gắng đổi mới, tuy nhiên hoạt động TXCT của đại biểu HĐND vẫn còn có những hạn chế đó là: các cuộc TXCT thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp, TXCT theo chuyên đề, theo lĩnh vực còn hạn chế. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa đầy đủ, chưa có sự chắt lọc (một số đại biểu HĐND tiếp thu tất cả các ý kiến, kể cả những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp cơ sở). Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tuy có thực hiện, nhưng chưa nhiều; việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu và cơ quan chức năng ở địa phương còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng, nghiệp vụ TXCT của một số đại biểu HĐND còn hạn chế.

Từ thực tiễn hoạt động TXCT của đại biểu HĐND thời gian qua, có thể nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TXCT, khắc phục tính hình thức như sau:

Một là, trước khi TXCT, Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBMTTQ và lãnh đạo UBND cùng cấp sớm xây dựng kế hoạch TXCT, đồng thời thông báo lịch TXCT trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri bố trí thời gian và tham dự. Kế hoạch TXCT phải cụ thể chi tiết để có thời gian chuẩn bị chu đáo. Khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp và có hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức TXCT, có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ TXCT theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định.

Hai là, trong buổi TXCT, cần dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung và địa điểm tiếp xúc để có nhiều cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “cử tri chuyên nghiệp”. Quá trình TXCT tại các địa phương nên mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm những vấn đề mà cử tri đặt ra. Tại buổi TXCT nhất thiết phải có sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng đại biểu HĐND chuyển giao toàn bộ ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Ba là, các cuộc TXCT đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, đại biểu không chỉ tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri mà đại biểu còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng. Không chỉ ghi nhận và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, đại biểu phải giám sát, đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau: vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh hoặc hứa hẹn. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, đòi hỏi đại biểu HĐND trước khi TXCT cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương tại nơi TXCT và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bốn là, phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị đúng địa chỉ; khi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu: đầy đủ, chính xác để chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với đại biểu HĐND.

Năm là, nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đại biểu HĐND. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ TXCT cho đại biểu HĐND, có như vậy, cầu nối giữa đại biểu và cử tri mới thật sự có tác dụng.

Tóm lại, hiệu quả của công tác TXCT phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng TXCT của đại biểu HĐND các cấp, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với cơ quan dân cử tại địa phương./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 755 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày