SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
8
7
1
7
Nghiên Cứu Thứ Tư, 04/01/2017, 13:40

Đột phá ở tổ chức bộ máy và cán bộ

Cử tri mong mỏi và tin tưởng các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở cùng chung tay hành động để nhiệm kỳ này tạo nên sự khác biệt, khởi đầu cho sự phát triển mới của đất nước. Với tư cách là cơ quan đại diện của dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh phải có trách nhiệm tham gia vào việc lập lại trật tự kỷ cương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước ở địa phương mình.

Quyền lực phải được kiểm soát chặt

Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố phải xây dựng cho được một Chính phủ liêm chính, phục vụ và kiến tạo. Suy rộng ra, chúng ta phải xây dựng cho được một hệ thống các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thật sự liêm chính và kiến tạo. Mỗi cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước phải là những con người liêm chính và hành động.

Hiểu đơn giản, liêm chính là sự trong sạch, ngay thẳng; kiến tạo là hành động để xây dựng, hành động để phát triển. Muốn liêm khiết, trong sạch thì yếu tố quan trọng nhất chính là phải giữ gìn kỷ cương phép nước. Người làm cán bộ trước hết phải khép mình vào kỷ cương phép nước, phải tôn trọng, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đối với cán bộ hay những người làm trong các cơ quan Nhà nước, ngoài việc chỉ được làm những gì pháp luật cho phép thì còn phải làm hết những gì mà pháp luật yêu cầu. Người có quyền lực phải bị kiểm soát bằng pháp luật, phải chịu trách nhiệm chính trị và giải trình trước nhân dân, phải bị loại bỏ khỏi cơ quan Nhà nước khi tha hóa, biến chất bất kể người đó là ai, đang nắm giữ vị trí nào.

Sự vào cuộc quyết liệt của mỗi địa phương

Theo dõi hoạt động của Quốc hội và Chính phủ thời gian gần đây, cử tri mừng vì thấy chính quyền Trung ương đang có những nỗ lực theo hướng này. Cử tri cũng rất mong và tin tưởng rằng những nỗ lực đó của Quốc hội, của Chính phủ sẽ lan tỏa ra cả nước, thành hành động của cả bộ máy trung ương đến địa phương.

Ở mỗi địa phương, để xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, kiến tạo, hành động có nhiều việc phải làm việc và có lẽ không thể một sớm một chiều là có ngay được. Nhưng việc cần làm ngay lúc này là sự vào cuộc quyết liệt của mỗi địa phương làm trong sạch bộ máy Nhà nước, siết chặt kỷ cương phép nước, kỷ luật công vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử,… của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, phải rà soát hoặc xây dựng lại các đề án cải cách hành chính, tinh giản biên chế, mạnh dạn cắt bỏ hoặc xã hội hóa những bộ phận không cần thiết, kém hiệu quả. Rà soát lại thủ tục hành chính, cắt bỏ ngay những thủ tục phiền phức dễ bị lợi dụng gây nhũng nhiễu cho người dân. Xây dựng lại đề án vị trí việc làm đối với toàn bộ đội ngũ công chức các cơ quan Nhà nước sao cho mỗi vị trí công tác, mỗi công chức phải có những công việc, nhiệm vụ cụ thể, những yêu cầu đối với các công việc nhiệm vụ đó, gắn quyền hạn với trách nhiệm… làm cơ sở để lượng hóa, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp đối với cán bộ công chức Nhà nước, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Xây dựng cơ chế và có phương pháp để người dân chấm điểm cán bộ, công chức; cấp dưới chấm điểm cấp trên.

Cơ quan dân cử địa phương không thể đứng ngoài cuộc

Với tư cách là cơ quan đại diện của dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh không thể đứng ngoài cuộc mà phải có trách nhiệm tham gia vào việc lập lại trật tự kỷ cương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương mình. Trước hết là việc hoàn thiện, xây dựng, ban hành các chính sách của địa phương liên quan đến công tác cán bộ; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp; nghị quyết về việc sử dụng biên chế tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,… phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về tinh giản bộ máy, tiết kiệm biên chế.

Là cơ quan có thẩm quyền quyết định ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cần thảo luận công khai và quyết định tại kỳ họp về dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng theo hướng ngân sách địa phương cơ bản phải được phân bổ hết, hạn chế tối đa các khoản phân bổ sau. Thảo luận công khai tại kỳ họp về danh mục dự án đầu tư công và mức vốn phân bổ cho mỗi dự án công trình. Công khai minh bạch các chế độ tiêu chuẩn, các định mức chi tiêu, mua sắm tài sản công… Chỉ như vậy, mới giảm dần tình trạng cầu cạnh, xin xỏ, ban phát, hạn chế cơ chế xin - cho, giảm thiểu cơ hội của tham nhũng.

Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cần tăng cường giám sát việc thực thi công vụ, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Đối với những vụ việc bức xúc đã phát hiện, cần yêu cầu xử lý nghiêm túc, cần thiết Hội đồng nhân dân có thể ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề đó. Cử tri mong mỏi và tin tưởng các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở cùng chung tay hành động để nhiệm kỳ này tạo nên sự khác biệt, khởi đầu cho sự phát triển mới của đất nước./.

Ban biên tập 


Số lượt người xem: 615 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày