SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
4
4
1
Nghiên Cứu Thứ Tư, 04/01/2017, 13:40

Động lực mạnh mẽ cho hoạt động Hội đồng nhân dân

Bước đầu thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với việc tăng cường vị trí, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, bộ máy của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiều thành viên mới, còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng những nội dung quan trọng, quyết liệt của Nghị quyết Trung ương tư đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cơ quan dân cử địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Một nhiệm kỳ sôi động

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các địa phương đã củng cố tổ chức, bầu đầy đủ các chức danh của Hội đồng nhân dân bảo đảm về trình độ, năng lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Số lượng thành viên Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách được tăng lên. Ngay sau đó, tổ chức bộ máy các cơ quan của Hội đồng nhân dân nhanh chóng ổn định; tiến hành xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân.

Hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thường trực Hội đồng nhân dân đã có những đổi mới rệt, có sức lan tỏa mạnh mẽ để thúc đẩy công tác cơ quan Hội đồng nhân dân; khẩn trương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều hành mọi công tác thông suốt.

Mới ba kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhưng chủ tọa các kỳ họp đã nhập cuộc mau lẹ, điều hành nhịp nhàng, dẫn dắt Hội đồng nhân dân tập trung giải quyết được nhiều vấn đề. Từ bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đúng quy định đến thảo luận, chất vấn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, nhất là những nghị quyết chuyên đề đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm vụ, quyền hạn đã nhanh chóng tiếp cận và xử lý thông tin, bước đầu thực hiện lời hứa với cử tri trong quá trình vận động bầu cử. Các hoạt động của Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cử tri địa phương, báo hiệu một nhiệm kỳ đầy sôi động với bao đổi mới.

Nghị quyết của Đảng tác động đến Hội đồng nhân dân

Năm đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp đang tích cực triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong dịp này, Hội nghị lần thứ tư, BCHTW đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, đối với đất nước. Các nghị quyết trực tiếp tác động ngay đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy Hội đồng nhân dân các cấp nhanh chóng thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều đổi mới, tiến bộ theo tinh thần nội dung xuyên suốt của Nghị quyết. Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân được Nhân dân trao gửi, trước hết, Thường trực Hội đồng nhân dân xác định: quán triệt nghị quyết sâu sắc; ổn định về chính trị, tư tưởng; xây dựng, rèn luyện đạo đức, lối sống từ trong nội bộ cơ quan Hội đồng nhân dân. Kiên quyết phấn đấu theo đúng mục tiêu nghị quyết: “Về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng...” để đội ngũ Thường trực Hội đồng nhân dân, những đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách: “Thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân”, góp phần quan trọng trong hệ thống chính trị ở địa phương: “Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”.

Người đứng đầu cơ quan dân cử địa phương gương mẫu, dẫn dắt các cơ quan của Hội đồng nhân dân thực hiện nghị quyết cùng thực thi luật pháp đầy đủ, vẹn toàn. Thủ trưởng cơ quan Hội đồng nhân dân mẫu mực, liêm chính, trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, nhân viên cơ quan noi theo để hoàn thành nhiệm vụ. Nghị quyết của Đảng nhanh chóng thẩm thấu trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội đồng nhân dân. Mọi công việc trong cơ quan chuyển động tích cực: giờ giấc làm việc nghiêm túc; các cuộc họp, hội nghị diễn ra nhanh gọn, thiết thực; tính hình thức, phô trương, lãng phí được loại bỏ; sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc hợp lý, tiết kiệm... Mọi chuyển biến trong cơ quan Hội đồng nhân dân có ý nghĩa thiết thực để cơ quan dân cử chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng và bước đầu thực thi Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bước đầu thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với việc tăng cường vị trí, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Bộ máy của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiều thành viên mới, còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng những nội dung quan trọng, quyết liệt của Nghị quyết Trung ương tư đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cơ quan dân cử địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Bởi vậy, chính quyền các địa phương đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại trong năm đầu kế hoạch 5 năm, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 583 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày