SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
5
2
6
Nghiên Cứu Thứ Tư, 04/01/2017, 13:40

Trách nhiệm, bản lĩnh của đại biểu Hội đồng nhân dân

Trong chính quyền địa phương và hệ thống chính trị, ai cũng có danh và có phận, nhưng đã làm cơ quan dân cử và đại biểu dân cử nhất định chớ háo danh, mà cần luôn nỗ lực làm tròn bổn phận do dân tin cậy và ủy quyền. Không nản lòng, không suy bì, chăm chút lắng nghe tiếng dân. Nỗ lực nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, đổi mới sáng tạo trong hoạt động bằng những yếu tố nội sinh tích cực.

Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp đã được hiến định và luật định trong Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 theo hướng khẳng định và tăng cường hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương trong thực thi chức năng quyết định và giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước trong thể chế Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, rất cần có sự nhất quán trong nhận thức, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các quy định của hiến pháp, pháp luật. Nhưng vượt lên tất cả là lòng dân, sự tin cậy, kỳ vọng, sự quan tâm ủng hộ của cử tri đã trao danh phận cho Hội đồng nhân dân thông qua lá phiếu của họ. Vì vậy, người nắm giữ danh phận của mình là Hội đồng nhân dân các cấp phải nhận thức và hành động trước hết từ yêu cầu của dân. Tự đổi mới là khâu then chốt, quyết định hiệu lực hiệu quả hoạt động để xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới, sau 3 kỳ họp Hội đồng nhân dân với những quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn, với lực lượng đại biểu mới, có trình độ năng lực và quyết tâm hành động, đội ngũ Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân được tăng cường. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được định hướng từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - có ý nghĩa như công cuộc đổi mới lần thứ 2, với những kỳ vọng to lớn về một đất nước phát triển và hội nhập, một chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để làm tròn sứ mệnh mới, thiết nghĩ, Hội đồng nhân dân các cấp cần nỗ lực, kiên trì thực hiện những yêu cầu có tính nguyên tắc được đúc kết từ cuộc sống:

Không xa rời dân

Dân là chủ, dân làm chủ; dân là gốc, dân làm gốc, là kết tinh truyền thống văn hóa dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó chân lý khoa học, kim chỉ nam cho hành động. Thân dân, tôn trọng dân, lắng nghe dân, học hỏi dân, luôn coi dân là gốc. Đó là bổn phận, là lẽ sống, là đạo đức của đội ngũ cán bộ nói chung. Với hoạt động của Hội đồng nhân dân thì đạo đức thân dân, thái độ vì dân là một yêu cầu chuẩn mực hàng đầu, là xuất phát điểm để thực hiện chức năng đại diện.

Trong hoạt động nghị trường, đại biểu dân cử phải tự đặt mình vào địa vị của mỗi người dân do cá nhân mình là đại biểu để hiểu, suy xét, lắng nghe, thấu hiểu tâm trạng, nguyện vọng chính đáng từ Nhân dân. Thực hiện bằng được lời khuyên của Bác Hồ “Cái gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Ta có yêu dân kính dân thì dân mới yêu ta kính ta”. Từ bỏ lối làm việc “dội từ trên xuống”, mà mọi cái phải “từ dưới lên”. Phải thật sự đưa cuộc sống vào chính sách trước khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Tư tưởng và hành động thân dân biểu hiện bằng thái độ trung thành quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thận trọng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có ảnh hưởng đến lợi ích, quyền bình đẳng, quyền lợi của các tầng lớp Nhân dân và lợi ích quốc gia dân tộc, địa phương.

Nắm vững pháp luật

Hội đồng nhân dân thực thi nhiệm vụ quyền hạn của mình bằng pháp luật, do đó, Hội đồng nhân dân mà trực tiếp là đại biểu Hội đồng nhân dân phải nắm vững Hiến pháp, pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, về thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của mình để xem xét toàn diện, khách quan tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình thực tế, khả năng ngân sách địa phương để quyết định. Chỉ có nắm vững pháp luật, đại biểu làm nhiệm vụ mới tự tin, chủ động, hoạt động của Hội đồng nhân dân mới phát huy được dân chủ và quyết định của Hội đồng nhân dân mới đúng đắn.

Bản lĩnh

Bản lĩnh của Hội đồng nhân dân trước hết là bản lĩnh của đại biểu, luôn hành động theo đúng chuẩn mực của pháp luật, đặt lợi ích chung, lợi ích của Nhân dân lên trên hết để bàn, quyết định; dám đấu tranh, phản biện, dám chất vấn, tranh luận, chỉ ra những vấn đề sai trái, lách luật, lợi ích cục bộ trong các dự thảo chính sách. Có như vậy, mới bảo vệ được lợi ích chung, quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công dân.

Bản lĩnh của đại biểu, kết hợp với bản lĩnh, thái độ dứt khoát, rõ ràng trong thẩm tra của các Ban, của các đoàn giám sát tạo ra những nhân tố cần và đủ để trở thành bản lĩnh của Thường trực Hội đồng nhân dân, của Chủ tọa kỳ họp. Để định vị nội dung chính sách, quyết định của Hội đồng nhân dân trong kỳ họp và hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp.

Chuyên nghiệp

Để thật sự nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực tiễn đang đặt ra phải xây dựng cho Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu dân cử khả năng hoạt động chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Tính chuyên nghiệp biểu hiện trong việc thực hiện đúng, trúng nhiệm vụ quyền hạn, quy trình, chế độ và kỹ năng hoạt động. Là sự hiểu biết thấu đáo và thực hành thành thục các thao tác hoạt động, quy trình, nội dung các công việc từ bắt đầu đến kết thúc. Như chuẩn bị và tổ chức một kỳ họp; quy trình thực hiện quyền giám sát. Kỹ năng trở thành chuyên nghiệp, đúng đắn, chuẩn xác, khoa học, hiệu quả, tạo ra cảm xúc khi hoàn thành công việc. Đại biểu hoạt động chuyên trách phải được xây dựng và thực hành tính chuyên nghiệp cao, làm cơ sở để dẫn dắt, thúc đẩy tính chuyên nghiệp của Hội đồng nhân dân.

Trong chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ai cũng có danh và có phận, nhưng đã làm cơ quan dân cử và đại biểu dân cử nhất định chớ háo danh mà nỗ lực làm tròn bổn phận do dân tin cậy và ủy quyền. Không nản lòng, không suy bì, chăm chút lắng nghe tiếng dân. Nỗ lực nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, đổi mới sáng tạo trong hoạt động bằng những yếu tố nội sinh tích cực./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 635 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày