SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
2
1
Nghiên Cứu Thứ Sáu, 06/01/2017, 13:25

Không vội vàng khi quyết đáp

Điều hành thảo luận về dự thảo các nghị quyết, chủ tọa kỳ họp phải nắm chắc vấn đề, định hướng để các đại biểu thảo luận đi đến thống nhất cao. Những vấn đề đại biểu còn băn khoăn, chưa thống nhất cao nên dành thời gian thảo luận thêm, hoặc để lại kỳ họp sau chuẩn bị kỹ hơn; tránh thông qua vội vàng dẫn đến chất lượng nghị quyết không cao, vừa ban hành xong đã phải sửa đổi, hoặc không khả thi.

Phối hợp ngay từ đầu

Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND phải được Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể từng nội dung cho các ban, bảo đảm đúng lĩnh vực phụ trách; những nội dung liên quan đến nhiều ban thì phân công một ban chủ trì, các ban khác phối hợp. Trên cơ sở phân công của Thường trực, các Ban chủ động vào cuộc, phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan chuyên môn được phân công chuẩn bị các nội dung kỳ họp, dự các cuộc họp của các ngành và UBND tỉnh để tham gia, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Tổ chức để tập thể Ban nghe cơ quan chuẩn bị báo cáo trình bày nội dung thẩm tra và các thành viên ban góp ý để các cơ quan hoàn thiện văn bản. Đối với các nội dung ban đã có ý kiến nhưng chưa được cơ quan soạn thảo tiếp thu, Ban tiếp tục có ý kiến khi thẩm tra và báo cáo HĐND tỉnh.  

Dự kiến chương trình kỳ họp hết sức quan trọng. Dự kiến tốt sẽ giúp chủ tọa điều hành chủ động, ít phải điều chỉnh. Sau khi đã thống nhất nội dung chương trình kỳ họp, bộ phận tham mưu dự kiến thời lượng cho từng công việc, từ đó, tập hợp, tính toán để bảo đảm tính chính xác cao nhất. Đồng thời, Văn phòng tham mưu xây dựng Chương trình điều hành (thường gọi là “kịch bản”) cho chủ tọa thật chi tiết, khoa học; quy định thời lượng cụ thể cho từng công việc trong từng phiên họp. Kinh nghiệm cho thấy, nên bố trí thời gian thảo luận tổ vào buổi chiều hoặc nửa buổi sáng và buổi chiều ngày họp thứ hai của kỳ họp để Văn phòng có thời gian tổng hợp kỹ, đầy đủ các ý kiến tại phiên thảo luận tổ.

Một công tác không kém phần quan trọng, đó là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do các tổ đại biểu gửi về. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị trình bày tại kỳ họp nên ngắn gọn, nội dung phản ánh mang tính chất chung, khái quát, tầm ảnh hưởng rộng trên địa bàn. Văn phòng cần phân công các chuyên viên đi theo các tổ đại biểu khi TXCT để có báo cáo tổng hợp riêng của mình. Kinh nghiệm cho thấy, từ báo cáo tổng hợp của chuyên viên và các tổ, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo phòng chuyên môn tập hợp, tổng hợp. Làm như vậy, công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, giúp đại biểu có thêm thông tin để tham gia thảo luận, chất vấn.

Không thông qua vội vàng

Trên cơ sở “kịch bản” điều hành, chủ tọa kỳ họp phân công cụ thể điều hành mỗi phiên họp, từng nội dung, phần việc cho từng thành viên. Điều hành phải bảo đảm tính chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở, dành thời gian cho các nội dung trọng tâm và những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau để thảo luận, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong các đại biểu. Lựa chọn các báo cáo trình bày tại kỳ họp (yêu cầu phải báo cáo tóm tắt, ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm). Cố gắng giảm tối đa đọc báo cáo tại hội trường, chỉ đọc những báo cáo quan trọng nhất, dành nhiều thời gian cho thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn. Các nội dung khác gửi sớm để đại biểu tự nghiên cứu.

Các nội dung được chất vấn cần được lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các vấn đề còn nổi cộm, bức xúc của cử tri. Chủ tọa nêu các vấn đề cũng như các yêu cầu rõ, ngắn gọn, dễ hiểu, hướng thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu đại biểu không nêu những vấn đề trùng lặp, đặt câu hỏi ngắn gọn. Chủ tọa truy tận cùng các vấn đề nêu ra mà người được chất vấn trả lời chưa rõ hoặc vòng vo, né tránh...

Điều hành thảo luận dự thảo các nghị quyết, chủ tọa kỳ họp phải nắm chắc vấn đề, có định hướng đúng để các đại biểu thảo luận đi đến thống nhất cao. Quá trình thảo luận, cần dựa vào nhiều kênh thông tin, nhất là báo cáo thẩm tra của các ban HĐND. Chủ tọa kỳ họp tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến khác nhau của đại biểu về những nội dung quan trọng để tập trung thảo luận, bảo đảm thống nhất cao của các đại biểu khi quyết nghị. Những vấn đề các đại biểu còn băn khoăn, chưa thống nhất cao nên dành thời gian thảo luận thêm hoặc để lại kỳ họp sau chuẩn bị kỹ hơn, tránh tình trạng thông qua vội vàng dẫn đến chất lượng nghị quyết không cao, vừa ban hành xong đã phải sửa đổi hoặc không khả thi.

Ngoài việc có “kịch bản” điều hành tốt, chủ tọa kỳ họp phải nhanh nhạy, xử lý linh hoạt, khoa học, biết định hướng, gợi mở vấn đề, phát huy được ý thức tự giác, tích cực của đại biểu cùng tham gia giải quyết các nội dung của kỳ họp. Có như vậy, kỳ họp mới thành công, đạt các yêu cầu đề ra./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 758 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày