SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
6
2
Nghiên Cứu Thứ Sáu, 20/01/2017, 13:25

Để Hội đồng nhân dân thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương: cần phối hợp chặt chẽ hơn

Hoạt động của Hội đồng nhân dân có đạt hiệu lực, hiệu quả thật sự hay không, ngoài nỗ lực của mỗi đại biểu, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở mỗi cấp chính quyền. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện tốt phương châm: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Không can thiệp quá sâu

Trong mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với cấp ủy, về mặt tổ chức có liên hệ rất chặt chẽ, đó là Bí thư (hoặc Phó Bí thư) cấp ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Nhưng nếu không xử lý tốt dễ dẫn đến hai thái cực. Thứ nhất, Chủ tịch can thiệp quá chi tiết vào công việc của Hội đồng nhân dân (trong khi chỉ là kiêm nhiệm) nên việc gì cũng phải chờ xin ý kiến, thậm chí các hội nghị có khi cũng phải hoãn chờ Chủ tịch do bận công tác Đảng. Tình trạng đó làm mất đi tính chủ động, sáng tạo của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân và hoạt động sẽ kém hiệu quả. Thứ hai, là “phó mặc” cho cấp dưới, coi việc của Hội đồng nhân dân là của các Phó Chủ tịch và Thường trực Hội đồng nhân dân, chỉ đến kỳ họp, Chủ tịch mới đến ngồi ghế chủ tọa, chủ trì các phiên họp. Tình trạng này dễ dẫn đến lúng túng của Thường trực Hội đồng nhân dân khi xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, cũng dễ dẫn đến hiệu quả hoạt động kém.

Trong mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với Thường vụ cấp ủy cũng thường xảy ra, những nội dung mà Hội đồng nhân dân sẽ thảo luận và quyết định tại kỳ họp đã được Thường vụ cấp ủy (hoặc cấp ủy) quyết định trước đó. Đó là tình trạng cấp ủy can thiệp quá sâu, quá chi tiết vào công việc của chính quyền. Khi Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định, nếu không tuân thủ theo ý kiến cấp ủy (đã quyết) thì vi phạm nguyên tắc không thực hiện nghiêm nghị quyết cấp ủy; còn nếu cứ lấy nghị quyết cấp ủy và thực hiện một cách nghiêm túc, vậy thì còn cần gì đến Hội đồng nhân dân nữa? Nội dung mà xưa nay hay nói đến Hội đồng nhân dân hoạt động hình thức chính là ở chỗ này, đó là sự hợp thức hóa nghị quyết của cấp ủy.

Để xử lý tốt mối quan hệ này, cấp ủy chỉ nên bàn, cho chủ trương, định hướng mang tính “chiến lược”, còn các vấn đề cụ thể để chính quyền triển khai, Ủy ban nhân dân xây dựng và trình Hội đồng nhân dân quyết định.

Phát huy tính chủ động

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tập trung ở hai nội dung chính là: chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân quyết định và hoạt động giám sát. Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, các vấn đề lớn, quan trọng ở địa phương đều do Hội đồng nhân dân quyết định trên cơ sở Ủy ban nhân dân xây dựng và trình. Tuy nhiên, các cơ quan của Hội đồng nhân dân không chỉ “ngồi chờ” Ủy ban nhân dân trình sang rồi thẩm tra và đưa ra kỳ họp bàn quyết định, mà cần phối hợp, tham gia ý kiến ngay từ khi chuẩn bị, nhất là những vấn đề thuộc chính sách của địa phương. Thậm chí, chủ động đề xuất những vấn đề cấp bách, yêu cầu Ủy ban nhân dân xây dựng và trình Hội đồng nhân dân để kịp thời đáp ứng công tác quản lý Nhà nước cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân địa phương.

Các bước trong quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân cần được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Từ nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết, đến quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, các đối tượng chịu tác động của dự thảo nghị quyết; gửi đầy đủ hồ sơ dự thảo nghị quyết để các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra, thời gian gửi tài liệu,... đều phải được thực hiện nghiệm túc mới bảo đảm cho việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân đạt chất lượng cao.

Trong hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân là chủ thể, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là đối tượng giám sát. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn lại là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tình trạng nể nang, dễ dãi, xuề xòa thường xảy ra làm hiệu lực của hoạt động giám sát giảm. Vì vậy, khi thực hiện hoạt động giám sát cần phải có sự “phân vai” rõ ràng, nhất là thực hiện những kiến nghị sau giám sát.

Ngoài hai vấn đề chính nêu trên, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cần phân công đến dự và tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Phối hợp giữa giám sát quyền lực và giám sát Nhân dân

Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thể hiện ở hai hoạt động chính: tiếp xúc cử tri và trong giám sát và phản biện xã hội. Trong tiếp xúc cử tri, cần phối hợp ngay từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch, ngoài tiếp xúc định kỳ trước, sau mỗi kỳ họp (theo quy định), cần có chương trình tiếp xúc đa dạng hơn với các nhóm đối tượng khác nhau, nhất là cử tri trực tiếp lao động sản xuất vào những thời gian thích hợp. Cần thiết, nên tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân đối với những chính sách chuẩn bị ban hành liên quan đến quyền, lợi ích của đông đảo nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt việc chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm phát huy dân chủ, mọi người dân đều có quyền và được trình bày ý kiến của mình.

Đến nay, theo quy định của pháp luật và quyết định của Bộ Chính trị, ngoài giám sát của cơ quan quyền lực là Quốc hội và Hội đồng nhân dân, còn có giám sát của nhân dân do Mặt trận Tổ quốc làm chủ thể. Vì vậy, ở mỗi cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân với Mặt trận Tổ quốc thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát để tránh tình trạng trùng về nội dung, đối tượng, thời gian. Đồng thời, mỗi bên cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của nhau, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả giữa giám sát quyền lực và giám sát nhân dân.

Hoạt động phản biện xã hội do Mặt trận Tổ quốc các cấp làm chủ thể, phản biện những vấn đề thuộc về chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, cũng là những vấn đề Hội đồng nhân dân sẽ quyết định. Mặt khác, hoạt động thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân, thảo luận, xem xét thông qua nghị quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng chính là hoạt động mang tính phản biện, làm cho nghị quyết Hội đồng nhân dân được ban hành sát, đúng, phù hợp. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan của Hội đồng nhân dân cần cử đại diện tham gia các hoạt động phản biện do Mặt trận Tổ quốc chủ trì; đồng thời, thống nhất những ý kiến phản biện phù hợp, làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định thông qua nghị quyết tại kỳ họp./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 951 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày