SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
1
2
Nghiên Cứu Thứ Sáu, 20/01/2017, 14:50

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri;  thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các Nghị quyết đó”.

Như vậy, việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện ở hai mặt sau:

Thứ nhất, cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân; đại biểu Hội đồng nhân dân lắng nghe, trả lời những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri hoặc tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đó để chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết.

Thứ hai, đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc cử tri trước và báo cáo hoạt động của đại biểu, kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân, đồng thời, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện nghị quyết.

Hai mặt trên thể hiện mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu. Đại biểu Hội đồng nhân dân là chiếc cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; thông qua hai mặt này và những hoạt động khác của đại biểu mà cử tri giám sát toàn bộ hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do mình bầu ra.

Thực trạng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Tuy nhiên, số điểm tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri được mời tham dự trong quá trình tiếp xúc còn ít. Vì vậy, đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử tại địa phương không thể nắm bắt, thu thập hết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Ở một số Tổ đại biểu chưa quan tâm tổng hợp thông tin về kết quả đã giải quyết ý kiến, kiến nghị để thông báo tới cử tri. Vì vậy, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri bị lặp lại nhiều lần, qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, nhưng chậm được xử lý, giải quyết,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, thiết nghĩ cần có những giải pháp sau:

Một là, cần xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sớm và phù hợp để có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan. Căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp và đem lại hiệu quả cao. Có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, ngành nghề (tiếp xúc cử tri chuyên đề) mà Hội đồng nhân dân dự kiến sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan.

Hai là, các cuộc tiếp xúc cần diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. Cần tăng số điểm tiếp xúc cử tri tại mỗi kỳ tổ chức. Tại mỗi điểm tiếp xúc phải có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt địa phương cấp huyện và một số Phòng, Ban để ghi nhận và trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. 

Ba là, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu không chỉ tuyên truyền, giải thích, phổ biến nghị quyết, kết quả kỳ họp, lắng nghe nguyện vọng của cử tri mà cần đối thoại, giải đáp ý kiến của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề đang bức xúc ở địa phương. Từ đó, đánh giá được tình hình kết quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương để có những kiến nghị xác đáng về những tồn tại, yếu kém cần khắc phục sửa chữa,...  

Bốn là, đại biểu Hội đồng nhân dân phải tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri, phải định hướng, tạo điều kiện để cử tri phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tôn trọng, lắng nghe, giải thích rõ ràng. Không chỉ ghi nhận hoặc chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, mà đại biểu Hội đồng nhân dân còn phải giám sát để đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng, để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc lần sau. Với những vấn đề đòi hỏi phải có thời gian xem xét, hoặc chưa có điều kiện giải quyết thì cần giải thích rõ, không né tránh. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, trước yêu cầu đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân. Làm được như vậy sẽ tăng cường hơn mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri; đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ thật sự xứng đáng với niềm tin yêu, trao gửi của cử tri và Nhân dân./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 1143 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày