SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
8
4
5
Nghiên Cứu Thứ Sáu, 31/03/2017, 09:35

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015: bảo đảm tính thống nhất của pháp luật

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 được ban hành đi vào cuộc sống hơn một năm nay, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã có ít nhất 03 kỳ họp. Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND và cán bộ, công chức các cơ quan dân cử; vấn đề cụ thể hóa các quy định để HĐND và UBND hoạt động hiệu quả hơn đang là yêu cầu cấp thiết.

Sớm hoàn thiện thể chế hoạt động của HĐND

Hiện nay, do còn thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, nên việc áp dụng pháp luật trong một số hoạt động của HĐND và UBND các cấp còn thiếu tính thống nhất.

Về Quy chế hoạt động của HĐND: Đây là văn bản quy phạm, hướng dẫn thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định cụ thể quyền hạn, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, chế độ làm việc, các mối quan hệ công tác của HĐND, cơ quan của HĐND các cấp. Tuy nhiên đến nay, văn bản pháp luật này chưa được cơ quan thẩm quyền ban hành để áp dụng trong cả nước. Tuy không bắt buộc, nhưng HĐND các cấp của một số địa phương đã chủ động nghiên cứu, soạn thảo, ban hành quy chế hoạt động của HĐND cấp mình; nội dung quy chế không giống nhau, chất lượng văn bản tùy theo năng lực thể chế của mỗi nơi. Có những bản quy chế được xây dựng, ban hành theo trình tự pháp luật chặt chẽ, nội dung bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Nhưng cũng có những bản quy chế có tính quy phạm thấp, phần lớn nội dung để trích dẫn không đầy đủ hoặc ghi nguyên văn một số điều luật, chỉ quy định thêm vài chi tiết về chế độ làm việc, hội họp,...

Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, HĐND các cấp chỉ cần có một bản “Quy chế hoạt động của HĐND” do UBTVQH ban hành. Bởi vì, HĐND các cấp đều có cùng tính chất, chức năng và hình thức hoạt động. Các địa phương nếu cần có những quy định cụ thể thêm thì chỉ ban hành “Quy chế làm việc” trên cơ sở “quy chế mẫu” của mỗi cấp, không ban hành thêm quy chế hoạt động, quy định trùng lặp, thiếu tính hệ thống.

Về cơ cấu tổ chức của UBND cấp tỉnh, cấp huyện: Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của UBTVQH cũng quy định: “Căn cứ vào kết quả bầu của HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm Ủy viên UBND vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn tương ứng thuộc UBND cùng cấp (trừ Ủy viên phụ trách công an và Ủy viên phụ trách quân sự)”.

Tuy vậy, vừa qua một số địa phương chỉ giới thiệu danh sách những người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND đã được bổ nhiệm để bầu vào Ủy viên UBND như thông lệ trước khi có Luật tổ chức chính quyền địa phương, không ban hành quyết định bổ nhiệm lại sau khi được HĐND bầu; hoặc quyết định bổ nhiệm trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND khi chưa được bầu là Ủy viên UBND.

Lý giải cho việc này, có ý kiến cho rằng, việc bổ nhiệm phải làm theo quy trình hết sức chặt chẽ do cơ quan Đảng và Chính phủ quy định chứ không phải cứ HĐND bầu mới được bổ nhiệm. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá biệt vì họ quên rằng, bên trên quy trình chặt chẽ đó là pháp luật. Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị cấp thẩm quyền sớm có hướng dẫn thống nhất, trả lời câu hỏi: Trong nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, có thể tiến hành trước hay phải tiến hành sau khi được HĐND bầu trúng cử Ủy viên UBND?

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Để nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, từ đầu nhiệm kỳ HĐND, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp. Theo thông tin chúng tôi có được, đến nay, toàn quốc cơ bản hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng cho các đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; riêng cấp xã dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2017. Các đại biểu HĐND được bồi dưỡng năm chuyên đề theo nội dung tài liệu do Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn, ấn hành. Tuy vậy, một số đại biểu còn băn khoăn về nội dung và công tác tổ chức bồi dưỡng.

Về tài liệu được biên soạn có nội dung khái quát, kiến thức rộng. Tuy vậy, qua tìm hiểu Kế hoạch bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phần lớn đều thấy có sự chỉ đạo phải biên soạn lại nội dung, bổ sung các chuyên đề phù hợp với đối tượng là đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Nhiều đại biểu cho rằng, tài liệu bồi dưỡng cần được biên soạn ngắn gọn và phải là cẩm nang kiến thức pháp luật và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ở từng cấp để đại biểu (nhất là ở cấp xã) có thể mang theo sử dụng khi cần. Như vậy, vừa tiết kiệm, vừa tiện dụng.

Từ thực trạng và cách bố trí một số báo cáo viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn như vừa qua đã không giải đáp được các câu hỏi mà đại biểu HĐND nêu ra như: (1).Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp xã không có quyền hạn quyết định kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm của cấp mình như trước đây. Vậy, UBND xã có phải trình báo cáo tình hình KT - XH của xã trong kỳ họp thường lệ của HĐND xã hay không? (2).Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp huyện có quyền hạn thông qua kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm cấp mình trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, với quy trình lập kế hoạch hiện nay, HĐND cấp huyện thông qua vào lúc nào, kỳ họp nào trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt? Thực tế hiện nay, UBND tỉnh có ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm của cấp huyện hay không?…

Về tổ chức thực hiện, cần phân 2 nhóm đối tượng để bồi dưỡng đó là: Đại biểu HĐND chuyên trách, cán bộ, công chức tham mưu tổng hợp và đại biểu HĐND không chuyên trách. Vì mỗi nhóm có những yêu cầu kiến thức, kỹ năng khác nhau. Trong đó, nhóm thứ nhất có vai trò như một đầu tàu để kéo cả đoàn tàu. Đồng thời, nên giao cho cơ quan dân cử cấp trên chủ trì chỉ đạo nội dung, tổ chức hướng dẫn, mời báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn bồi dưỡng cho cơ quan dân cử cấp dưới. Bởi vì, các cơ quan này vừa hiểu rất rõ HĐND mỗi cấp đang cần bồi dưỡng những gì, vừa sát thực với luận điểm biện chứng thực hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực hành sinh ra hiểu biết. Hiểu biết tiến lên lý luận. Lý luận lãnh đạo thực hành”./.

Nguồn: daibieunhandan.vn

 


Số lượt người xem: 1072 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày