SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
1
9
Nghiên Cứu Thứ Hai, 24/04/2017, 13:55

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân: Lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát

Để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thật sự hiệu quả cần lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát. Đặc biệt, kiên trì đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, tránh tình trạng các đơn vị chức năng phớt lờ hoặc coi nhẹ, không hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Cân nhắc số lượng

Để hoạt động giám sát thực sự hiệu quả, trước hết cần lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tránh dàn trải. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc đa số cử tri (như những chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đa số nhân dân; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, cải cách thủ tục hành chính…). Số lượng cuộc giám sát cũng cần được xem xét cẩn trọng, quyết định phù hợp với khả năng tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả giám sát; tránh dàn trải, tổ chức nhiều cuộc giám sát trong một khoảng thời gian nhưng hiệu quả đạt thấp. Cần có sự khảo sát, phối hợp giữa cơ quan dân cử với cơ quan kiểm tra, thanh tra để tránh chồng chéo về nội dung, thời gian, địa bàn hay đơn vị bị giám sát; tốt nhất là nên có sự lãnh đạo thống nhất từ cấp ủy cùng cấp về vấn đề này.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn hình thức; đơn vị, địa bàn; khoảng thời gian cần giám sát đối với từng nội dung; thời điểm tiến hành cuộc giám sát;… cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giám sát. Vì điều đó tác động trực tiếp đến việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu, tâm lý của cán bộ đơn vị bị giám sát; nếu không phù hợp, sẽ không khuyến khích cơ quan chấp hành hợp tác tích cực để cuộc giám sát đạt kết quả tốt.

Gọn nhưng “chất”

Cần sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các ngành liên quan tham gia đoàn giám sát. Đoàn giám sát không nhất thiết phải quá đông, quan trọng nhất là chất lượng cán bộ tham gia. Vì vậy, nên mời các chuyên gia (kể cả chuyên gia độc lập) am hiểu chuyên sâu về nội dung giám sát. Thành viên của đoàn phải tham gia giám sát xuyên suốt từ đầu đến cuối để đánh giá khách quan, toàn diện nội dung.

Đối với các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, do mỗi năm chỉ họp 02 kỳ thường lệ, nên để chủ động, Hội đồng nhân dân tỉnh nên ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát, ban hành và thực hiện kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, đề cương gợi ý báo cáo giám sát phải chi tiết, sát thực tiễn, được xây dựng trên cơ sở khoa học, có đủ thông tin cần thiết để làm cơ sở cho việc kết luận giám sát.

Tránh báo cáo gì, nghe nấy

Để giám sát đạt hiệu quả cao thì thu thập thông tin là khâu đầu tiên và hết sức cần thiết. Đại biểu phải lắng nghe từ phía cử tri, phân tích, đánh giá tính chính xác thông tin; đồng thời, đối chiếu với các quy định pháp luật để xem xét vấn đề một cách toàn diện.

Bên cạnh nghiên cứu báo cáo, đoàn giám sát cần lựa chọn một số vấn đề đi thực tế cơ sở, thậm chí gặp gỡ người dân và các đối tượng ảnh hưởng để nắm thêm thông tin, thẩm tra số liệu; tránh tình trạng các cơ quan, đơn vị bị giám sát báo gì, đoàn giám sát nghe nấy vì thiếu thông tin. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc chưa thống nhất với báo cáo thì tiếp tục xây dựng các câu hỏi để gửi các cơ quan, đơn vị bị giám sát báo cáo làm rõ, sau đó mới làm việc.

Cũng qua báo cáo và thực tế cơ sở, chọn những thông tin “nóng”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chuyển thành câu hỏi chất vấn thủ trưởng các cơ quan liên quan tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Như vậy, khi chất vấn, đại biểu có nhiều thông tin, bằng chứng cụ thể để truy vấn, buộc cơ quan chức năng phải trả lời, giải quyết rốt ráo. Đây là một trong những phương pháp để việc giám sát đạt hiệu quả cao hơn.

Đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát

Kết luận giám sát cần bảo đảm tính đúng đắn; phát hiện những bất hợp lý của quy định pháp luật trong thực tiễn (nếu có); chỉ rõ được những hạn chế, thiếu sót và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đối với những khuyết điểm đó; kiến nghị rõ, đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục. Cần thiết thì ban hành nghị quyết (văn bản quy phạm pháp luật) đối với các kết luận giám sát quan trọng, thay vì ban hành thông báo kết luận giám sát, nhằm tăng hiệu lực.

Đặc biệt, cần kiên trì đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, không “đánh trống bỏ dùi”; tránh tình trạng các đơn vị chức năng phớt lờ hoặc coi nhẹ, không hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc các kết luận, kiến nghị. Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các ban Hội đồng nhân dân theo dõi, tổng hợp quá trình chỉ đạo, cũng như tiến độ và kết quả giải quyết của các sở, ngành, địa phương, đơn vị đối với các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, cần quy định Ủy ban nhân dân  tỉnh báo cáo tại kỳ họp kế tiếp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có một báo cáo đánh giá kết quả giải quyết nhằm làm rõ việc gì được, việc gì cần tiếp tục giải quyết để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Trường hợp không thực hiện, phải xác định rõ các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và chế tài xử lý trách nhiệm đối với từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể. Kịp thời có văn bản đôn đốc, yêu cầu cơ quan chấp hành báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát tại kỳ họp thường lệ kế tiếp. Trường hợp không thực hiện, phải xác định rõ các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và đề xuất chế tài xử lý trách nhiệm đối với từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể./.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 777 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày