SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
8
4
9
Nghiên Cứu Thứ Năm, 01/06/2017, 08:00

Giám sát, hướng dẫn hoạt động HĐND: Càng quy định cụ thể, càng dễ thực hiện

Thực tế cho thấy, nên quy định rõ UBTVQH giám sát HĐND cấp tỉnh tập trung vào những vấn đề gì, lĩnh vực nào, phù hợp với vị trí, vai trò ở tầm vĩ mô. Cũng với vai trò ở tầm vĩ mô, UBTVQH chỉ nên tập trung hướng dẫn những vấn đề có tính chất quan trọng, bao quát, có tầm ảnh hưởng rộng, có thể áp dụng chung ở nhiều địa phương, hoặc trong cả nước.

Hoạt động giám sát và xử lý kết quả giám sát của UBTVQH đối với HĐND như: Bãi bỏ nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; giải tán HĐND cấp tỉnh trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân... Rất ít xảy ra trong thực tế. Có thể nêu một vài lý do dẫn đến tình hình nói trên để cùng suy ngẫm.

Đối với việc giám sát nghị quyết, bãi bỏ nghị quyết của HĐND, HĐND ở nước ta hoạt động theo chế độ hội nghị, thảo luận tập thể, quyết định theo đa số, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghị quyết của HĐND ban hành được cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ khâu soạn thảo, xin ý kiến, tiếp thu hoàn chỉnh, thẩm tra, rồi trình HĐND thảo luận, xem xét thông qua. Vì thế, rất khó xảy ra trường hợp một nghị quyết của HĐND trái với văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đến mức phải bãi bỏ.

Đối với việc giải tán HĐND, HĐND với vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Mọi hoạt động và quyết định của HĐND được thực hiện trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quy định của  pháp luật, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, có sự phối kết hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị. Vì thế, khó có thể xảy ra và thực tế chưa xảy ra tình trạng hoạt động của HĐND “gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân” đến mức phải giải tán.

Vì vậy, đánh giá về tính khả thi và sự cần thiết của các quy định này như thế nào, ở mức độ nào thì hợp lý. Đây là một trong những vấn đề liên quan cần được làm rõ, có các quy định cụ thể để bảo đảm thực hiện trong thực tế, nhằm nâng cao vai trò của UBTVQH trong việc giám sát, xử lý kết quả giám sát.

Theo đó, nên quy định rõ UBTVQH giám sát HĐND cấp tỉnh tập trung vào những vấn đề gì, lĩnh vực nào. Bởi vì, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền địa phương… được luật quy định rất rộng, nếu chỉ quy định chung chung là “UBTVQH giám sát hoạt động HĐND cấp tỉnh”, mà không xác định phạm vi, nội dung giám sát, thì chưa đầy đủ và rất khó thực hiện trong thực tế. Do đó, cần thiết quy định cụ thể theo hướng UBTVQH tập trung giám sát vào một số nội dung, lĩnh vực chủ yếu trong tổ chức, hoạt động của HĐND, phù hợp với vị trí, vai trò ở tầm vĩ mô của UBTVQH.

Một vấn đề khác cũng cần được làm rõ là việc hướng dẫn hoạt động HĐND. Luật hiện hành quy định UBTVQH hướng dẫn HĐND không chỉ ở cấp tỉnh, mà ở cả các cấp, vì thế lại càng cần quy định cụ thể. Theo đó, phải xác định rõ những vấn đề nào, tính chất và phạm vi như thế nào, thì thuộc thẩm quyền hướng dẫn của UBTVQH với tư cách cơ quan Thường trực của Quốc hội; những vấn đề nào, tính chất, phạm vi nào thì thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn, thẩm quyền của địa phương, nhất là hiện nay yêu cầu cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền đang được tăng cường, đẩy mạnh.

Với vai trò ở tầm vĩ mô, UBTVQH chỉ nên tập trung hướng dẫn những vấn đề có tính chất quan trọng, bao quát, có tầm ảnh hưởng rộng, có thể áp dụng chung ở nhiều địa phương, hoặc trong cả nước. Những vấn đề cụ thể, cá biệt nên phân cấp, phân quyền cho các cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương, để bảo đảm quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát, hướng dẫn, xử lý kết quả giám sát của UBTVQH đối với HĐND thực hiện trong thực tế, hiệu quả thiết thực.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 804 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày