SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
1
8
Nghiên Cứu Thứ Năm, 01/06/2017, 08:10

Nâng cao chất lượng nghị quyết QPPL của HĐND: Tránh bị động khi thẩm tra

Để không còn bị động, gấp gáp trong quá trình thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan trình khi hoàn thành dự thảo nghị quyết gửi ngay hồ sơ cho các Ban HĐND tỉnh. Các ban HĐND tỉnh cần kiên quyết không tiếp nhận thẩm tra các trường hợp gửi chậm. Bên cạnh đó, một dự thảo nghị quyết có thể phân cho nhiều Ban phối hợp thẩm tra, nhưng giao một Ban chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm tra.

Luôn gấp gáp

Một điểm mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 so với Luật năm 2004 là đã tách bạch giai đoạn xây dựng chính sách với soạn thảo, cụ thể là bổ sung quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết, việc thẩm định, trình Thường trực HĐND tỉnh. Luật đề cao sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách vào quá trình xây dựng và ban hành nghị quyết nhằm thể hiện tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Tuy nhiên, một số trường hợp, các thủ tục này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc theo luật định.

Theo quy định của Luật năm 2015, chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, cơ quan trình phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến ban của HĐND để thẩm tra. Tuy nhiên, thực tế UBND tỉnh thường gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết rất chậm, thậm chí sát ngày họp. Không những thế, một số hồ sơ dự thảo nghị quyết không bảo đảm thành phần theo quy định. Điều này gây khó khăn cho hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, do luôn bị động, gấp gáp, không có đủ thời gian nghiên cứu tham gia ý kiến và chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng các nghị quyết HĐND khi được ban hành.

Tạo sự chủ động

Để không còn bị động, gấp gáp trong quá trình thẩm tra, trước hết các ban HĐND tỉnh sớm xác định những vấn đề cần được điều chỉnh bởi nghị quyết của HĐND để đề nghị xây dựng nghị quyết, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân công cơ quan trình và thời hạn trình, tạo sự chủ động trong quá trình xây dựng, thẩm định, thẩm tra. Trường hợp cơ quan được phân công trình không thực hiện đúng thời gian, phải báo cáo giải trình để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo cơ quan trình khi hoàn thành dự thảo nghị quyết phải gửi ngay hồ sơ cho các Ban HĐND tỉnh để tổ chức thẩm tra, không chờ đến trước khai mạc kỳ họp 15 ngày (thời điểm chậm nhất theo Luật quy định). Tránh tình trạng quá nhiều dự thảo nghị quyết cùng gửi đến sát thời điểm kỳ họp sẽ gây áp lực về thời gian, công việc cho các Ban, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra.

Các Ban HĐND tỉnh cần kiên quyết không tiếp nhận thẩm tra trình HĐND tỉnh đối với các trường hợp gửi chậm so với thời gian quy định. Hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi đến các Ban để thẩm tra phải bảo đảm thành phần theo quy định để ban có đủ cơ sở nghiên cứu, xem xét. Trong đó, phải có báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. Tránh trường hợp cá biệt xảy ra là ý kiến của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm định chưa thống nhất, tại Hội nghị thẩm tra còn xảy ra tranh luận, dẫn đến việc các ban phải trả hồ sơ lại cho cơ quan trình để xem xét, thống nhất lại trước khi trình, gây lãng phí thời gian và chi phí.    

Phối hợp trong thẩm tra

Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát ngay từ giai đoạn xây dựng dự thảo nghị quyết, cử thành viên ban tham dự các cuộc họp của các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình để thông qua dự thảo. Từ đó, nắm vững cách thức tiến hành quy trình, thủ tục, những vấn đề còn vướng mắc cần thống nhất trong việc xây dựng và ban hành chủ trương, chính sách phục vụ cho công tác thẩm tra của các Ban.

Đối với những dự thảo nghị quyết về những vấn đề quan trọng, mang tính chuyên môn sâu hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, Ban có thể chủ động tổ chức tham vấn ý kiến các chuyên gia, người dân, tiếp xúc trực tiếp các đối tượng chịu tác động để nhìn nhận vấn đề sâu sát, toàn diện. Từ đó, các nội dung phản biện do Ban đặt ra sẽ có căn cứ và dẫn chứng cụ thể, mang tính thuyết phục cao. 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo điều hòa phối hợp trong công tác thẩm tra, một dự thảo nghị quyết có thể phân cho nhiều Ban phối hợp thẩm tra, nhưng giao một Ban chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm tra. Cần có ý kiến yêu cầu đại diện cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định tham gia Hội nghị thẩm tra của các Ban phải là lãnh đạo của đơn vị để có đủ thẩm quyền giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm tra.

Đổi mới quy trình quyết nghị 

Để dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận trước khi biểu quyết, Văn phòng HĐND tỉnh cần chuẩn bị và sớm gửi các tài liệu cho đại biểu nghiên cứu trước thời gian diễn ra kỳ họp gồm hồ sơ dự thảo nghị quyết, bản tóm tắt các tờ trình, ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Trang bị máy tính cho đại biểu, tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng website của HĐND, hộp thư điện tử để chuyển tải tài liệu đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ kịp thời nhu cầu tra cứu và tìm hiểu thông tin của đại biểu.  

Thường trực HĐND tỉnh gợi ý những nội dung cần tập trung, cụ thể để các đại biểu nghiên cứu. Tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp để đại biểu thảo luận sâu nội dung của từng dự thảo nghị quyết, nhất là đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau đến khi đạt sự thống nhất cao. Tại kỳ họp, cơ quan trình chỉ thông qua tóm tắt nội dung tờ trình, dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận liên quan đến các dự thảo nghị quyết./.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 769 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày