SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
3
2
Nghiên Cứu Thứ Hai, 02/10/2017, 08:00

Thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động giám sát: Nắm bắt kịp thời, đề xuất phù hợp

Thu thập, xử lý thông tin có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND. Thông tin chính xác và đầy đủ, kịp thời sẽ giúp lựa chọn nội dung giám sát đúng trọng tâm, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như mong muốn của cử tri; xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát khoa học, hiệu quả. Đồng thời, qua giám sát sẽ giúp cho các đơn vị, đối tượng giám sát kịp thời khắc phục hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Chuẩn bị kỹ nội dung giám sát

Để xây dựng chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban, Văn phòng HĐND thường xuyên theo dõi, cập nhật, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; ý kiến kết luận của Tỉnh ủy đối với tình hình KT - XH, QP - AN; những vấn đề nổi cộm, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề được cử tri địa phương quan tâm; tiếp thu ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các kỳ họp HĐND để đề xuất nội dung giám sát; yêu cầu các ban, đại biểu HĐND tỉnh đề xuất vấn đề, nội dung bức xúc thuộc lĩnh vực phụ trách cần tiến hành giám sát. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND xem xét trình HĐND tại kỳ họp giữa năm để quyết định nội dung chương trình giám sát chuyên đề hàng năm.

Sau khi lựa chọn được nội dung giám sát trình HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban xây dựng kế hoạch, đề cương, thời gian giám sát theo quy định; đồng thời nghiên cứu, tổng hợp, thu thập và cập nhật thông tin liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề thuộc các lĩnh vực, như: Chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, Trung ương; tình hình thực tế của tỉnh thông qua các báo cáo của sở, ngành trình tại kỳ họp; qua TXCT, tiếp công dân.

Trên cơ sở những thông tin này, tùy theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ban HĐND tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch, đề cương giám sát chi tiết, gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát và đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về nội dung giám sát theo đúng đề cương và thời gian yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng HĐND cung cấp trước tài liệu, văn bản liên quan về các quy định của pháp luật và thông tin, dư luận từ nhân dân, phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến nội dung giám sát; các báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát, để các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và rút ra những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình giám sát trực tiếp; những vấn đề phải đi thực tế hoặc TXCT để nắm tình hình.

Căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp

Trước khi tiến hành giám sát, Trưởng đoàn tổ chức họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ, nghiên cứu, thảo luận thông tin mà các cơ quan, đơn vị cung cấp thông qua gửi báo cáo theo đề cương yêu cầu của đoàn. Việc gửi tài liệu để thành viên đoàn giám sát nghiên cứu trước và tổ chức họp đoàn trước khi tiến hành giám sát giúp cho đoàn nghiên cứu, thảo luận kỹ và làm rõ hơn các thông tin do cơ quan chịu sự giám sát gửi đến.

Khi tiến hành giám sát trực tiếp, đoàn đi khảo sát thực tế tại một số xã, phường, thị trấn, đơn vị cơ sở để lắng nghe ý kiến của cử tri phản ánh về các mặt tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung giám sát. Sau đó, đoàn giám sát sẽ làm việc với cơ quan, đơn vị và cơ quan liên quan yêu cầu báo cáo làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất về nội dung giám sát; giải trình và làm rõ thêm những ý kiến mà đoàn giám sát quan tâm.

Khi giám sát thực tế, những thông tin số liệu thu thập được sẽ phản ánh trung thực hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát; những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giám sát, làm căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, Thường trực HĐND họp thông qua kết quả giám sát, yêu cầu UBND cùng cấp và các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của đoàn giám sát. Trường hợp cần thiết có thể đề nghị ban hành nghị quyết để yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát khắc phục tồn tại, có giải pháp thực hiện hiệu quả nội dung đoàn giám sát yêu cầu.  Như vậy, việc thu thập và xử lý thông tin tốt sẽ giúp đoàn giám sát HĐND tỉnh nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết để tiến hành giám sát, nhất là làm căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp, cũng như theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát./.

Nguồn: daibieunhandan.vn

 


Số lượt người xem: 898 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày