SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
2
0
Nghiên Cứu Thứ Hai, 02/10/2017, 13:35

Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND: Thiếu hướng dẫn cụ thể

Một mặt, do thiếu văn bản hướng dẫn, mặt khác, việc ủy quyền của HĐND và hướng dẫn của một số bộ, ngành, Trung ương cũng có điểm chưa thật sự phù hợp khiến việc thực hiện thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp gặp khó khăn, lúng túng.

Lúng túng trong thực thi

Những điểm mới trong quy định của pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều, đồng thời, cũng yêu cầu Thường trực HĐND phải dành nhiều thời gian, công sức hơn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 71 văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Do chỉ họp tháng 1 lần, ngoài quyết định tại phiên họp định kỳ, đối với những nội dung có yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên phải thực hiện ngay hoặc có tính cấp bách từ thực tế của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp bất thường, hoặc lấy ý kiến (bằng phiếu xin ý kiến) của các thành viên để xem xét, quyết định.

Về cơ bản, các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm theo yêu cầu, quy định của pháp luật và ủy quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với thực tế của địa phương và có tính khả thi cao; tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh và các cấp, các ngành triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương.

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2.4.2005 của UBTVQH về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 quy định: Thường trực HĐND, các ban của HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND… giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ KT - XH, ngân sách địa phương, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND cùng cấp trong thời gian giữa hai kỳ họp” (Điều 67). Nhưng đến nay, chỉ có một số nội dung liên quan đến ngân sách, đầu tư công là có hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết song cũng chưa thật sự cụ thể. Vẫn còn rất nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND phát sinh giữa 2 kỳ họp chưa có cơ chế xử lý, làm cho công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương gặp khó khăn, lúng túng.

Thường trực HĐND được HĐND ủy quyền hoặc các bộ, ngành, Trung ương hướng dẫn quyết định một số nội dung liên quan đến đầu tư, ngân sách... nhưng đến nay Trung ương chưa có quy định về quy trình xử lý vấn đề này như: Hồ sơ tài liệu trình gồm nhưng văn bản nào; các nội dung trình có phải phân công cho các ban của HĐND thẩm tra hay không; quyết định của Thường trực HĐND thể hiện bằng loại văn bản nào (công văn, quyết định, nghị quyết hay thông báo) đều chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.

Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định: “Đại biểu HĐND phải... thực hiện chế độ TXCT” và “Sau mỗi kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND…”. Nhưng đến nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về chế độ TXCT của đại biểu HĐND và hình thức báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp của HĐND phải thực hiện như thế nào (có thông qua TXCT hay không)...  làm cho việc xây dựng Kế hoạch TXCT cho đại biểu HĐND của Thường trực HĐND lúng túng.

Bên cạnh đó, việc ủy quyền của HĐND và hướng dẫn của một số bộ, ngành, Trung ương cũng có điểm chưa thật sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể: Để xử lý những vấn đề phát sinh, không kịp trình kỳ họp, HĐND ở nhiều địa phương đã ủy quyền cho Thường trực HĐND điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết của mình như Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn: “... UBND cấp tỉnh căn cứ giá đất trong bảng giá đất hiện hành để quy định bổ sung giá đất trong bảng giá đất và trình Thường trực HĐND cùng cấp thông qua trước khi quyết định ban hành...” (Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014). Các nghị quyết này của HĐND đều là văn bản quy phạm. Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định “Văn bản QPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung... bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó”. Nhưng, Thường trực HĐND không phải là cơ quan ban hành và cũng không có thẩm quyền ban hành loại văn bản này.

Sớm ban hành hướng dẫn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, nhất là thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, kiến nghị UBTVQH sớm ban hành hoặc phân công, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ có hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Quy chế hoạt động của HĐND, nhất là những vấn đề liên quan quy trình thực hiện thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND; quy trình giám sát. Có hướng dẫn cụ thể cho HĐND trong việc phân cấp, ủy quyền cho Thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND (kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND có nội dung không mang tính quy phạm).

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành ở Trung ương khi đề nghị phân cấp, ủy quyền cho các địa phương cần thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Tránh trường hợp các bộ đề nghị giao, ủy quyền nếu không thực hiện sẽ gây ách tắc cho quá trình điều hành, tổ chức thực hiện; nhưng thực hiện sẽ vi phạm pháp luật./.

Nguồn: daibieunhandan.vn

 


Số lượt người xem: 1848 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày