SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
9
9
7
Nghiên Cứu Thứ Năm, 12/10/2017, 15:40

Mới chỉ đáp ứng được tiêu chí làm gọn bộ máy

Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có nhiều điểm mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Đơn cử như việc tăng cường đại biểu chuyên trách. Tuy nhiên, về tổng thể thì số biên chế lại không thay đổi. Nhất là khi thực hiện Nghị định 48 của Chính phủ, thì một số vướng mắc phát sinh, thực tế trong triển khai hoạt động của HĐND hiện nay rất khó khăn bởi số chuyên viên giúp việc thì thiếu, trong khi khối lượng công việc rất nhiều và nặng nề. Hiện nay Văn phòng HĐND còn phải phục vụ cả lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND tỉnh, nên việc điều hành theo chế độ Thủ trưởng trong Văn phòng chỉ có tính tương đối. Có một số công việc, bộ phận, Chánh Văn phòng HĐND cũng không hoàn toàn chỉ đạo, điều hành được theo chế độ thủ trưởng. Điều này, làm bộ máy tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND thiếu tính đồng bộ, thông suốt theo một đầu mối.

Đặc biệt, cần thiết phải tăng thêm nhân sự và số lượng phòng ban chuyên môn giúp việc cho HĐND. Chỉ có như vậy, mới bảo đảm được điều kiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng HĐND trước đây được tổ chức khá linh hoạt. Ngoài các phòng phục vụ chung còn có các phòng nghiệp vụ theo từng lĩnh vực. Mô hình này hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi ban hành Nghị định 48 đã gần như không có một cuộc khảo sát nào để đánh giá về mô hình này; đồng thời, cơ quan soạn thảo đã bỏ qua ý kiến của các địa phương tại nhiều cuộc hội nghị, hội thảo. Kết quả là, nghị định ban hành chưa đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn. Bất cập được thể hiện rất rõ khi đối sánh với các cơ quan tham mưu, giúp việc của UBND cùng cấp.

Nghị định 48 mới chỉ đáp ứng được tiêu chí tinh gọn về tổ chức mà chưa chú trọng đến yêu cầu từ thực tế hoạt động. Trong khi số lượng đơn vị chuyên môn giúp việc cho HĐND bị thu hẹp lại (chỉ có 2 phòng) thì ở UBND lại vô cùng hùng hậu, chuyên nghiệp. So sánh đã thấy rất mất cân đối, gây ảnh hưởng đến tâm lý hoạt động của HĐND trong tương quan với các cơ quan khác thuộc bộ máy chính quyền.

Bất cập không chỉ thể hiện trong vấn đề tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc cho HĐND mà còn khiến cho việc thu hút người có năng lực tham gia hoạt động tại cơ quan dân cử địa phương trở nên khó khăn.

Thu hút người có năng lực hoạt động trong cơ quan dân cử địa phương từ trước đã khó. Nay, triển khai theo quy định mới, khó lại càng khó hơn. Vì hệ số phụ cấp hiện nay đang được tính theo kiểu “cào bằng”. Hơn bao giờ hết, muốn thu hút được nhân tài thì phải thể hiện được chế độ lương, thưởng, phụ cấp một cách tương xứng với vai của cán bộ thuộc HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

                                                                                            Ban Biên tập

 


Số lượt người xem: 868 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày