SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
6
4
Nghiên Cứu Thứ Hai, 23/10/2017, 08:20

Kết luận giám sát gửi đến cơ quan nào?

Hoạt động của HĐND các cấp là công khai. Do đó, kết luận giám sát của HĐND được gửi đến nhiều nơi là không thừa hay lãng phí, trái lại rất cần thiết. Theo đó, hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương sẽ cao hơn.

Kết luận giám sát của các tổ chức thuộc HĐND các cấp được Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND quy định gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ chức liên quan. Như vậy, Luật dành một quy định mở để tùy thuộc vào mỗi nội dung, chủ thể giám sát có sự xác định cụ thể về đối tượng được nhận kết luận giám sát của mình. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát đã rõ về đối tượng. Với cơ quan, tổ chức có liên quan, xin trao đổi về một cách hiểu như sau.

Lấy mục đích của việc nhận kết luận giám sát làm tiêu chí xác định cơ quan, đơn vị nhận kết luận đó, có thể phân chia thành 3 nhóm cơ quan, đơn vị.

Thứ nhất, cơ quan, đơn vị nhận để biết, chỉ đạo xử lý: Đây thường là các cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chịu sự giám sát, hoặc cấp trên không trực tiếp nhưng có thẩm quyền. Có những vụ, việc còn khó, vướng của cơ quan cấp dưới nhưng nút thắt để tháo gỡ, giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền cơ quan cấp trên, hoặc cấp dưới trực thuộc và cần sự đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn của cấp trên. Do đó, kết luận giám sát cần được gửi thẳng đến cơ quan này để biết, chỉ đạo và xử lý. Việc làm này để cộng đồng trách nhiệm và giúp giải quyết tận gốc vấn đề. Tránh gửi văn bản kết luận, kiến nghị “bắc cầu” kiểu như kiến nghị đơn vị chịu sự giám sát để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nào đó giải quyết, tháo gỡ, vì sẽ mất thời gian, khó theo dõi kết quả thực hiện và không thực sự hiệu quả.

Ví dụ: Giám sát UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh cũng sẽ cùng nhận được kết luận giám sát để chỉ đạo và xử lý. Các sở, ngành có liên quan ở cấp tỉnh cũng cần được nhận kết luận để biết nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Thứ hai, nhóm cơ quan để thực hiện, bao gồm: Cơ quan chịu sự giám sát (đã được Luật xác định rõ); cơ quan có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nhiệm vụ theo nội dung giám sát và cơ quan có đại diện tham gia đoàn giám sát. Đây có thể nói là nhóm quan trọng nhất, vì là cơ quan trực tiếp thực hiện các kiến nghị trong kết luận giám sát; kết quả thực hiện các kiến nghị đó như thế nào đánh giá hiệu quả của giám sát. Ví dụ: Giám sát việc thực hiện đầu tư công thì ngoài đơn vị chịu trách nhiệm chính là cơ quan phụ trách mảng công việc kế hoạch và đầu tư, còn có các cơ quan liên quan như: Tài chính, tài nguyên và môi trường, xây dựng, quỹ đầu tư…

Thứ ba, các cơ quan để biết: Theo quan điểm cá nhân thì đây là nhóm nhiều cơ quan nhất và thông thường ít được quan tâm vì không liên quan trực tiếp. Việc biết ở đây để vận dụng, rút kinh nghiệm; tránh việc tương tự có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình; hoặc để khắc phục nếu tồn tại, hạn chế tương tự xảy ra tại đơn vị mình nhưng chưa được HĐND trực tiếp tổ chức giám sát và kiến nghị. Như vậy, việc gửi này rất hay và hiệu quả, không thừa mà trái lại như một cách nhắc nhở, “đánh động” các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần xử lý vấn đề sớm hơn. Bởi lẽ với góc độ của cơ quan thực thi, vì chủ quan hoặc với cách nhìn một chiều có khi cơ quan, đơn vị không thấy rõ tồn tại, hạn chế của mình nhưng nếu được nêu, được nhắc nhở ở một đơn vị đồng cấp nào đó sẽ buộc cơ quan đó phải nhìn nhận lại mình.

Ví dụ: Ban Pháp chế HĐND cấp tỉnh giám sát tại Tòa án Nhân dân cấp huyện thì kết luận đó nên gửi cho các Tòa án còn lại trong tỉnh biết để cùng thực hiện, hoặc tránh những việc làm cụ thể nào đó. Thực tế này đã được các cơ quan của Quốc hội thực hiện, như các Ủy ban của Quốc hội sau khi giám sát một nội dung A tại các địa phương B, C, D đều gửi kết luận giám sát đến HĐND, UBND của 63 tỉnh, thành trong cả nước biết.

Hoạt động của HĐND các cấp là công khai, do đó việc một kết luận giám sát được gửi đến nhiều nơi không thừa hay lãng phí, trái lại rất cần thiết. Như vậy, hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương sẽ cao hơn./.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 784 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày