SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
0
8
Nghiên Cứu Thứ Hai, 23/10/2017, 08:20

Giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân: Hình thức giám sát hiệu quả

Giải trình là một nội dung hoạt động mới đối với Thường trực HĐND các cấp. Nếu được tổ chức tốt và thường xuyên, nó có thể thay thế một phần cho hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Thường trực HĐND và hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp nói chung.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức giải trình

Ngoài chuẩn bị, tổ chức và điều hành các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND (được tổ chức mỗi tháng ít nhất một lần) là hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền  (được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND và các luật khác liên quan). Trên thực tế, có rất nhiều vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp cần có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND cùng cấp, nhất là những vấn đề về ngân sách, đầu tư… để quyết định kịp thời và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đó, những vấn đề đại biểu chất vấn tại các kỳ họp - nếu quá nhiều hoặc những vấn đề cần xác minh thêm và chất vấn giữa hai kỳ họp có thể thực hiện tại phiên họp Thường trực HĐND. Nội dung này được quy định tại  Khoản 1, Điều 69, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND: “... Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến Thường trực HĐND cùng cấp... Thường trực HĐND quyết định nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn, thời gian chất vấn”.

Một nội dung quan trọng trong phiên họp Thường trực HĐND là yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện giải trình. Khoản 4, Điều 104, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, Thường trực HĐND có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tại phiên họp Thường trực HĐND. Khoản 1, Điều 72, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND quy định cụ thể đối tượng giải trình là: Thành viên của UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND cùng cấp giải trình và cá nhân liên quan tham gia giải trình vấn đề mà Thường trực HĐND quan tâm.

Phải thuộc nhiệm vụ, quyền hạn

Trước hết, nội dung giải trình phải thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, vì sau giải trình, Thường trực HĐND có kết luận vấn đề giải trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận đó. Những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐND phải để HĐND xem xét và quyết định tại kỳ họp.

Thứ hai, giải trình những vấn đề thuộc chương trình giám sát của Thường trực HĐND. Trong chương trình giám sát của Thường trực HĐND có cả nội dung giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Do đó, những vấn đề “nhỏ” có thể thực hiện thông qua giải trình mà không cần tổ chức đoàn giám sát. Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã có thể thực hiện hoạt động giải trình để thay thế một phần hoạt động giám sát chuyên đề, vì ở cấp huyện, xã thường là những vấn đề “nhỏ”; hoạt động giải trình vừa dễ làm lại vừa đỡ tốn kém cả thời gian và công sức.

Thứ ba, giải trình những vấn đề phát sinh qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo; kể cả dư luận quần chúng nhân dân và thông tin qua báo chí. Khi chọn những vấn đề yêu cầu giải trình từ những phát sinh này, một mặt giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân, một mặt thể hiện sự cầu thị kịp thời của cơ quan nhà nước trước yêu cầu của xã hội.

Xác định đúng đối tượng

Sau khi đã chọn nội dung, cần xác định đúng đối tượng (cơ quan, tổ chức, cá nhân) để giải trình; hoặc chọn đối tượng trả lời chính và các đối tượng liên quan để cùng trả lời (nếu nội dung liên quan đến nhiều đối tượng). Ngoài các thành viên của Thường trực HĐND, cần mời các đối tượng liên quan là đại biểu HĐND, chuyên gia am hiểu về nội dung giải trình để có thêm ý kiến tranh luận, làm rõ vấn đề giải trình. Mọi ý kiến nêu trong hội nghị cần được trao đổi kỹ, làm rõ, đi đến thống nhất kết luận và mang tính khả thi, để các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kết luận.

Để phiên họp giải trình đạt hiệu quả, cần chú ý sử dụng thẩm quyền của Thường trực HĐND được quy định tại Điều 72, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND: Người được yêu cầu có trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Thường trực HĐND;... Thường trực HĐND xem xét, thông qua kết luận vấn đề được giải trình...; Cơ quan, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thường trực HĐND; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Thường trực HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định.

Sau hội nghị giải trình, Thường trực HĐND có kết luận vấn đề đã giải trình, trong đó có những kiến nghị cụ thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện - điều này cũng tương tự như kết luận và kiến nghị của một cuộc giám sát. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu lực của việc giải trình, Thường trực HĐND phải đôn đốc, giám sát hoặc phân công cho các ban của HĐND giám sát thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tại phiên giải trình.

Có thể nói, giải trình là một nội dung hoạt động mới đối với Thường trực HĐND các cấp. Nếu được tổ chức tốt và thường xuyên, nó có thể thay thế một phần cho hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Thường trực HĐND và hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp nói chung./.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 1142 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày