SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
4
5
4
Nghiên Cứu Chủ Nhật, 29/10/2017, 19:35

Giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân: Tăng cường hiệu lực giám sát

Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND được tổ chức tốt và thường xuyên sẽ góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND. Hình thức giám sát mới này vừa gọn nhẹ, vừa đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết mà không phải đợi đến kỳ họp.

Giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND là hoạt động mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, trong khi thủ tục, trình tự tiến hành cũng chưa được quy định cụ thể nên còn những khó khăn. Để hình thức giám sát mới này được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, cần quan tâm một số vấn đề từ kinh nghiệm tổ chức, tiến hành.

Chọn vấn đề cần giải quyết ngay

Các vấn đề cần giải trình luôn có tính thời sự, vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời và liên quan trực tiếp đến đời sống KT - XH và trách nhiệm quản lý, điều hành của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhằm đóng góp xây dựng, phát huy những mặt tích cực, hạn chế những khuyết điểm, thiếu sót. Việc giải trình làm rõ những vấn đề nổi lên, trách nhiệm, thời hạn cần giải quyết, giúp các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bảo đảm sự công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Cơ sở để lựa chọn những nội dung giải trình là: Những vấn đề nổi lên qua kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND; những vấn đề nóng, bức xúc qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, dư luận xã hội, thông tin đại chúng; những tồn tại trong việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,… Theo đó, những nội dung giải trình phải là những vấn đề cần giải quyết ngay, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Bảo đảm vận hành quyền lực HĐND thông suốt.

Bảo đảm khách quan, minh bạch

Trên cơ sở những vấn đề lựa chọn giải trình, Thường trực HĐND giao các ban liên quan của HĐND nghiên cứu, thu thập thông tin, chuẩn bị tài liệu, tổ chức khảo sát, đề xuất các nội dung cụ thể cần giải trình và cơ quan, cá nhân có trách nhiệm giải trình. Sau khi xem xét, thống nhất vấn đề, người giải trình, Thường trực HĐND gửi văn bản tới các cơ quan, đơn vị yêu cầu về việc giải trình và gửi báo cáo giải trình về Thường trực HĐND.

Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, mọi ý kiến trong phiên giải trình cần được trao đổi kỹ, có cơ sở, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng khách quan, số liệu chính xác về các nội dung liên quan. Kết quả phiên giải trình ở mức độ nào, chất lượng đến đâu được đánh giá bằng việc những vấn đề, nội dung đã “giải” rõ, sáng tỏ, có sức thuyết phục như thế nào, qua việc trả lời những câu hỏi như: Tại sao như vậy, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp, biện pháp xử lý, giải quyết ra sao... Nội dung giải trình và các ý kiến trao đổi cũng chính là nguồn thông tin rất cần thiết phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra; đồng thời giúp cơ quan, cá nhân giải trình phát huy những mặt mạnh, khắc phục sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện

Trên cơ sở kết luận vấn đề đã giải trình, cơ quan, cá nhân có trách nhiệm phải thực hiện kịp thời, nghiêm túc kết luận của Thường trực HĐND. Để bảo đảm hiệu lực của việc giải trình, theo thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND cần thường xuyên đôn đốc, giám sát, hoặc phân công các ban liên quan của HĐND theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp cơ quan, cá nhân không thực hiện, hoặc thực hiện chậm trễ, không đầy đủ, Thường trực HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định.

Có thể nói, giải trình là một hình thức mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND. Cũng như hoạt động chất vấn, hoạt động giải trình nếu được tổ chức tốt và thường xuyên sẽ có ý nghĩa và tác dụng quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND. Ở các mức độ và phạm vi khác nhau, nội dung vấn đề giải trình có thể thay thế một phần hoặc hỗ trợ cho hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND. Hình thức giám sát này vừa gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian, công sức, vừa đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết mà không phải đợi đến kỳ họp, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thường trực HĐND./.

Nguồn: daibieunhandan.vn

 


Số lượt người xem: 1025 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày