SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
7
6
3
Thông tin kỳ họp Thứ Tư, 19/06/2013, 16:30

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổ chức cuộc họp Liên tịch với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII với những nội dung như sau:

A. NỘI DUNG:                                                                                                                       

I. XEM XÉT BÁO CÁO:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

- Báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện một số ý kiến của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (trong Bài phát biểu bế mạc) tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm 2013) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013.

- Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (2007 - 2012)”, kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo (2013 -2017).

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2012), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII.

II. XEM XÉT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2013.

4. Nghị quyết về đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho Đội hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Nghị quyết về việc quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (thay thế Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2011của Hội đồng nhân dân tỉnh).        

7. Nghị quyết về việc quy định mức chi cho cán bộ đầu mối hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

8. Nghị quyết về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

9. Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” (phần thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất).

10. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 20 “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Bạc Liêu”.

11. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 tỉnh Bạc Liêu”.

12. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 “ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011 (đổi tên Thuế Nhà đất sang Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).

13. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 “thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu” (đổi tên Thuế Nhà đất sang Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp).

14. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 “về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

B. VỀ THỜI GIAN:        

Dự kiến 2,5 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2013); Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, thảo luận và phiên bế mạc.

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện


Số lượt người xem: 1705 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày