SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
0
8
0
Thông tin kỳ họp Thứ Sáu, 01/07/2011, 16:00

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII

Căn cứ cuộc họp Liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 30 tháng 6 năm 2011 thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2011) như sau:

1. Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

2. Xem xét thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 “về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu” của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

- Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

- Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2010 “về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

- Nghị quyết về phân bổ biên chế hành chính năm 2011.

- Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

* Thời gian tổ chức kỳ họp 02 ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2011./.

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện

 


Số lượt người xem: 1015 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày