SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
5
2
0
Thông tin kỳ họp Thứ Tư, 17/08/2011, 16:10

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa VIII

Căn cứ cuộc họp liên tịch ngày 12/8/2011 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng và Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII như sau:

* Hội đồng nhân dân sẽ xem xét thông qua các Nghị quyết:

1. Nghị quyết về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn năm 2030.

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ- HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10, “về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

3. Nghị quyết về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Nghị quyết về việc Ban hành chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21, “về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2010”.

6. Nghị quyết về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

7. Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

8. Nghị quyết về Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

9. Nghị quyết về việc Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 02 ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2011./.

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện

 


Số lượt người xem: 1200 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày