SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
5
8
8
Thông tin kỳ họp Thứ Năm, 20/10/2011, 16:10

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa VIII

Căn cứ cuộc họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII như sau:

I. VỀ NỘI DUNG:

1. Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011; nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011, nhiệm vụ năm 2012.

- Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, nhiệm vụ năm 2012.

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo hoạt động năm 2011, nhiệm vụ năm 2012 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Báo cáo công tác năm 2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2011 của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

2. Xem xét thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2012.

- Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2012.

- Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2010.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách Nhà nước cấp tỉnh năm 2011.

- Nghị quyết về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2012.

- Nghị quyết về việc thông qua đề án xây dựng mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

- Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015.

- Nghị quyết về quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2020 của tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về Kế hoạch tổng biên chế sự nghiệp năm 2012.

- Nghị quyết về quy định hình thức và mức tiền thưởng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

- Nghị quyết thông qua chương trình mục tiêu về việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015.

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. VỀ THỜI GIAN:

Kỳ họp khai mạc 8 giờ ngày 06/12/2011, dự kiến 3 ngày (từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2011). Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, thảo luận về kinh tế - xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc./.

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện

 

 


Số lượt người xem: 1347 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày