SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
6
1
6
Thông tin kỳ họp Thứ Tư, 26/12/2012, 16:10

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa VIII

Căn cứ cuộc họp Liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII như sau:

I. VỀ NỘI DUNG:

1. Xem xét các báo cáo:

 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2012; dự toán thu, chi năm 2013.

- Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2012, nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân.

- Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Viện kiểm sát.

- Báo cáo của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của Thi hành án Dân sự.

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

2. Xem xét thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2013.

- Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2013.

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tư về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012.

- Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2011.

- Nghị quyết về việc thông qua Chương trình Nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

- Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2013.

- Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015.

- Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Thi đua khen thưởng trong dự toán hàng năm của tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011.

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Nghị quyết về việc thông qua một số chính sách thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

- Nghị quyết về việc quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc đặt tên cho một số đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về kế hoạch tổng biên chế sự nghiệp năm 2013.

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát và tham vấn ý kiến nhân dân năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chủ trương giao khoán, quản lý, khai thác, sử dụng đất rừng và rừng trên địa bàn tỉnh.

II. VỀ THỜI GIAN:

Kỳ họp khai mạc 08 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2012, dự kiến 04 ngày (từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012). Truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, thảo luận về kinh tế - xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc./.

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện

 


Số lượt người xem: 1415 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày