SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
2
7
3
Thông tin kỳ họp Thứ Năm, 10/05/2012, 13:25

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII

Căn cứ nội dung tại cuộc họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII như sau:

 

            A. VỀ NỘI DUNG:

            I. XEM XÉT BÁO CÁO:

            1. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo:

            - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.

            - Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2012.

            2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

            3. Phát biểu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc Mặt trân tham gia xây dựng chính quyền.

            4. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

            5. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

            6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh.

            7. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII.

II. XEM XÉT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về việc quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

2. Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015.

4. Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Nghị quyết về quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Nghị quyết về việc thông qua Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

7. Nghị quyết về việc quy định chính sách đầu ra đối với giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu.

8. Nghị quyết về việc phân bổ biên chế hành chính năm 2012.

9. Nghị quyết về việc quy định mức thưởng cho các xã đạt tiêu chí thi đua và đạt chuẩn trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

10. Nghị quyết về việc quy định chính sách khen thưởng đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chủ trương và giao đất trước thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ ba “Về việc quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016)”.

12. Nghị quyết về việc áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

13. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 10 “Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

14. Nghị quyết về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

15. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 “Về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”.

16. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 “Về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bạc Liêu”.

17. Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2012 - 2013.

18. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

19. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

20. Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

            B. VỀ THỜI GIAN:

 Dự kiến 03 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012); phiên trù bị vào lúc 07 giờ 30 phút, phiên khai mạc 08 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2012.

Dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, thảo luận về kinh tế - xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc.

Ngọc Hiền

 


Số lượt người xem: 3166 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày