SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
9
0
3
1
Thông tin kỳ họp Thứ Hai, 29/06/2015, 09:35

Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Ban chuyên trách chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Ban chuyên trách, đại diện Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các chuyên viên.

Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh họp thẩm tra.

Tại cuộc họp, Ban đã thẩm tra 03 Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 tỉnh Bạc Liêu”; Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 “về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Các đại biểu và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra nhiều vấn đề thảo luận để làm rõ hơn các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Trung Hiếu, Phó ban Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo, chỉnh sửa lại một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết ngắn gọn hơn để trình kỳ họp thứ 13 sắp tới./.

Hiền Nhi


Số lượt người xem: 1049 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày