SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
4
3
8
Thông tin kỳ họp Thứ Sáu, 27/11/2015, 16:30

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; ông Phạm Trung Hiếu, Phó Ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách làm chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; dự thảo Nghị quyết: về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2016; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014; kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 đến hết năm 2016; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu”; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; sửa đổi, bổ sung phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu.

Qua thẩm tra, đa số thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất với nội dung nêu trong báo cáo và các dự thảo Nghị quyết; việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết trên là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bảo đảm tính hợp pháp và đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết thúc cuộc họp, Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII./.

Hiền Nhi

 


Số lượt người xem: 785 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày