SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
4
4
7
Thông tin kỳ họp Thứ Tư, 07/12/2016, 13:00

Bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong nội dung làm việc ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Trương Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã trúng cử chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh với số bầu là 44/50 số đại biểu được triệu tập, đạt 88%. 100% đại biểu có mặt thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với bà Trần Thị Hoa Ry, nguyên Trưởng ban dân tộc tỉnh, ông Trần Quốc Nông, nguyên Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông (do chuyển công tác).

Để kiện toàn nhân sự chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, kỳ họp đã thống nhất bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả, các ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban dân tộc tỉnh, ông Hồ Hữu Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh, ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trúng cử, được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 718 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày