SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
6
5
5
4
Thông tin kỳ họp Thứ Ba, 05/12/2017, 16:45

Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh: đạt được nhiều kết quả trong năm 2017

Năm 2017, tập thể Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt kết quả với khối lượng công việc khá lớn, bảo đảm chất lượng. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc có sự cải tiến, đổi mới, bảo đảm khoa học, đúng quy định của pháp luật. Chất lượng chuẩn bị kỳ họp HĐND tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có trọng tâm; các chuyên đề giám sát được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tiễn; việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được cải tiến, tập trung những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Việc xem xét, quyết định cho ý kiến về các vấn đề quan trọng kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, cụ thể như:

Về công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh:

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp ngày càng đi vào nề nếp với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của các cơ quan có liên quan. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình và rà soát điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào nội dung kỳ họp. Đồng thời, xác định những nội dung đưa ra trình tại kỳ họp trước hết phải sát hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của chính quyền.

Trên cơ sở nội dung, chương trình đã được thống nhất, Thường trực HĐND phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh thẩm tra và soạn thảo các văn bản có liên quan đến kỳ họp; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp; tổ chức họp báo với các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện vật chất phục vụ chu đáo kỳ họp; tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Đối với các báo cáo thẩm tra, các Ban của HĐND đã phân tích, đánh giá, nhất là làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những vấn đề chưa phù hợp, thiếu căn cứ; đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp đối với những vấn đề còn vướng mắc, có thêm căn cứ giúp các đại biểu tham gia thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban cơ bản đã khắc phục được tính hình thức, không những đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của dự thảo nghị quyết mà còn có tính phản biện ngày càng cao.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành một cách khoa học, phát huy dân chủ, nắm chắc nội dung diễn biến kỳ họp; xử lý linh hoạt những ý kiến còn khác nhau, hướng đại biểu tập trung vào trọng tâm của vấn đề, phù hợp với nội dung, yêu cầu của kỳ họp; chỉ đạo rút ngắn thời gian đọc thông qua các văn bản, dành thời gian cho việc thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. Tài liệu được gửi trước cho đại biểu nghiên cứu và đưa lên Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh để đại biểu và Nhân dân truy cập, chủ động góp ý. Để việc thảo luận, tranh luận, chất vấn có chất lượng, ngoài các tài liệu được cung cấp, Thường trực HĐND gửi trước gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận để đại biểu có thêm thông tin nghiên cứu.

Trong năm 2017, đã tổ chức 02 kỳ họp, thông qua 40 nghị quyết (trong đó, có 19 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) liên quan nhiều lĩnh vực; việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết được thảo luận kỹ về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

Về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh:

Giám sát tại kỳ họp: Thường trực HĐND đã gợi ý cho đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu, xem xét các báo cáo và các văn bản có liên quan do UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình; xem xét việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND về phát triển KT - XH, thu - chi ngân sách; hoạt động của các cơ quan tư pháp,...

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi và ngày càng có chất lượng hơn. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phân bổ thời gian hợp lý dành cho các nội dung, không khí chất vấn dân chủ, cởi mở, điều này đã khích lệ các đại biểu mạnh dạn nêu ý kiến của mình; sau mỗi nội dung chất vấn, Chủ tọa có ý kiến kết luận từng vấn đề. Nhìn chung, không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những nội dung bức xúc diễn ra trong thực tiễn và cử tri đặt ra; các ý kiến trả lời khá rõ ràng, thể hiện được trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và hướng thực hiện sắp tới, được HĐND và cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Hoạt động giám sát chuyên đề: Thường trực HĐND chủ trì tổ chức giám sát 02 chuyên đề của HĐND; 03 chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND thực hiện 05 chuyên đề. Công tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban của HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo đảm đúng luật, khoa học, cơ bản khắc phục hạn chế việc chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát, khảo sát,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri:

Trong năm 2017, đã tổ chức tiếp xúc tại 113 điểm, có hơn 6.500 lượt cử tri tham dự, với 280 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức tiếp xúc chuyên đề về nội dung đề án chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020. Sau tiếp xúc, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh trả lời và báo cáo trực tiếp tại kỳ họp HĐND.

Về hoạt động tiếp công dân:

Trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia tiếp 79 lượt công dân theo định kỳ và tiếp tại cơ quan; tiếp nhận và xử lý 137 đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung khiếu nại, tố cáo đa số liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng; tố cáo cán bộ, công chức,... Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 99 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 18 đơn; lưu, theo dõi 20 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Về xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo luật định:

Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời cho ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh đối với việc quyết định chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cho ý kiến hiệp y, thống nhất điều chỉnh, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư một số công trình, dự án,... Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Về mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với các cơ quan hữu quan:

Thường trực HĐND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và ĐĐBQH tỉnh. Đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức 07 lớp tập huấn cho gần 1.800 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ hoạt động HĐND cho các đối tượng là Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện; Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND cấp xã, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; trả lời, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND.

Phối hợp và hướng dẫn Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chuẩn bị tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND hai cấp; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; hỗ trợ về hoạt động chuyên môn,…

Cổng TTĐT

 


Số lượt người xem: 688 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày